Paul Dominique

Anti-att-göra-listan

2018-05-25 Blogg Kravhantering Läst 2336 gånger

Test är den sista delen i en lång kedja av händelser som leder fram till testbart material, vilket ofta skapar utmanande scheman där tiden inte riktigt räcker till i slutet. Vi hanterar naturligtvis den tidsbristen olika beroende på hur vi är funtade, men om man som jag gärna försöker hjälpa till med saker, är ett sätt att innan det blir som mest pressat upprätta en lista över saker som man inte ska ägna sig åt när det väl börjar bli jobbigt. I komplexa miljöer med stora mängder information är det ibland väldigt frestande att ägna sig åt sådant som inte kräver särskilt mycket analys, helt enkelt därför att sådana uppgifter ofta går att lösa på kort tid och därmed också är möjliga att markera som färdiga på relativt kort tid, vilket ger mig känslan av att ha åstadkommit något även om det är helt fel sak jag åstadkommit. I de sammanhangen där pressen är som störst att hinna med är det viktigt att ha sin Inte-att-göra-lista klar. Den innehåller alla de saker som inte ger mervärde åt tests leverans eller testledningens prioriteringar så att jag slipper värdera och prioritera saker när jag inte tänker klart. Här är min lista:

  • Mejlkedjor som diskuterar buggar som inte testas av mig eller min grupp
  • Andra människors uttalade ansvarsområden
  • Enkla saker som är lätta att göra men som stjäl tid
  • Saker jag inte kan påverka
  • Saker jag irriterar mig på och alltså skulle slösa tid på om jag engagerade mig i dem
  • Möten som inte för testningen framåt under den akuta perioden
  • Frågor på mejl som inte omfattar riktiga risker för testarbetet

Listan ändras beroende på vilken organisationsstruktur eller vilket projekt mitt uppdrag är i, samt också beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Jag brukar planera min på tunnelbanan på väg till jobbet när jag tittar igenom mina tasks i Trello. När jag glömmer bort att göra det eller när saker går litet för fort brukar det inte dröja särskilt länge förrän det straffar sig att inte ha det komplementet till Att göra-listan.

Dela artikeln