Sam Fouladirad

Att outsourca sin verksamhet - Effektivt eller riskfyllt?

2018-11-02 Blogg Test Läst 3554 gånger

Bland mina första projekt i min karriär hamnade jag på ett väldigt stort transformeringsprojekt för ett stort internationellt företag. Ett projekt som innebar uppgradering i över hundratals länder. Det var främst tre stora aktörer inblandade i projektet. Ett; utvecklarna av mjukvaran, två; företaget som köpte och använde mjukvaran och tre; testspecialisterna som främst hade hand om integrationstestningen.

Detta projekt som pågått under flera år gick till en början mycket bra. Med testspecialisterna som hade koll på minsta lilla detalj och process i integrationstestningen. Ett samarbete mellan alla aktörer som gick ganska bra. Detta fram till komplikationer i utrullningen som ett resultat av en för tight tidsplan och även bristande kommunikation och förståelse mellan de tre aktörerna. Eventuellt, som ett utspel av politik och byråkrati samtidigt som budget måste hållas, bestämde sig företaget som köpte produkten av outsourcingen av integrationstest skulle sluta outsourcas och de själva skulle ta över den delen. Förr hade alltså integrationstestningen varit outsourcat medan slutanvändartest inför själva utrullning utfördes av företaget själva.

Ett samarbete som hade gått väldigt bra i början hade nu nått sin bristgräns och kvar stod ett evighetsprojekt där en stor del av testningen, kanske den viktigaste, stod med den svåra uppgiften att utföra en ordentlig handover. Vad jag, som jobbade för själva utvecklarna av produkten och fungerade som en sorts mellanhand dessa två stora aktörer i mellan noterade, var hur attityden och bemötandet av testspecialisterna blev allt sämre utmed handoverns gång. Här hade vi två stora företag. Ett med en testprocess de behövde återta och ett, testspecialisterna, som skulle utföra en ordentlig handover till sin kund som tydligen var missnöjd med deras arbete hittills. Ett läge som skapade friktion som i sin tur störde hela testprocessen i form av enkla störningsmoment som att en testare inte hade inloggningsuppgifter eller rättigheter att ändra ett testfall. Information och rättigheter som testspecialisterna satt på.

Eventuellt lämnades allt över men samarbetet kunde varit mycket bättre. Projektet gick i hamn trots allt men som ny konsult ute i branschen märkte jag här hur en kombination av stora projekt, outsourcing av test och oväntade komplikationer som följd av bristande budget eller tidsplan kan ställa till med stora fördröjningar och kostnader.

Vad jag tar med från detta projekt är främst att samarbete mellan stora specialist-bolag inom stora projekt fungerar oftast bra, men tydlighet i förväntningarna mellan specialisterna är kritiskt. Om det inte uppnås är det för lätt att peka finger vid oväntade komplikationer.

Dela artikeln