Frida Wessley

Att vara sist i kedjan men ändå första länken

2018-12-14 Blogg Test Läst 2991 gånger

Som konsult inom test är man ofta sist i kedjan. Oavsett om man jobbar i ett agilt- eller vattenfallsprojekt så är man sista anhalten innan en ”feature” är redo att gå i produktion. Det är lätt att hamna i rollen att man väntar på sin tur. Att tänka att inget är levererat än eller det inte finns krav att skriva testfall kring. Men att sitta still och rulla tummarna för inte projektet framåt. Några av de viktigaste egenskaperna en testare kan ha är att vara proaktiv och kreativ.

Jag är en förespråkare av formella krav och att test får dessa dokument som bas för sitt testfallsframtagande. Men jag anser också att man som testare inte ska sitta still och vänta bara för att kraven ännu inte kommit. Var proaktiv och försök att identifiera vad som kommer genom att identifiera alternativa dokument, till exempel manualer, processer, systemdokument etc. Var kreativ och försök förbereda ett skal av testfall för det som ska testas. Kanske kan testdata identifieras och beställas, kanske kan gap i lösningen identifieras innan kraven ens dokumenterats.

Min strategi när man sitter i väntans tider, och väntar på krav och leveranser, är följande.

  1. Identifiera dokument som finns tillgängliga.
  2. Identifiera dokument som saknas.
  3. Vad blir min plan?

Fråga efter de dokument som saknas så att du vet om de kommer att levereras eller inte. Skapa din egen plan efter det som finns. Finns det personer som har tid och som du kan ställa frågor till för att skapa din egen bild snabbt? Försök att förbereda det som går. Att till exempel förbereda testmiljö och testdata tidigt är väldigt värdefullt då extrabeställningar eller skapande av testdata kan vara väldigt tidskrävande.

Så trots att du som testare är sist i kedjan, sitt inte still utan se till att vara första länken till en lyckad leverans.

Dela artikeln