Checklista för komponenttest

2004-02-25 Artikelbanken Test Läst 12922 gånger

Checklistan kan användas av systemutvecklare i samband med komponenttester.

Test Resultat
Knappar är konsekvent placerade
Färger följer standard
Termer är använda på ett konsekvent sätt
Validering fungerar  
Kortkommandon finns och fungerar  
Samma kortkommando är inte använt för flera fält  
Fönstret titel stämmer överens med menyalternativet  
Dokumentation finns och är uppdaterad  
Felhantering finns där så är nödvändigt  
Felmeddelanden är korrekta och begripliga  
Programmet ger felmeddelande om obligatoriska fält utelämnas  
Test av att ange minsta antal tillåtna tecken i fält  
Test av att ange maximalt antal tillåtna tecken i ett fält  
Test av att ange maximalt antal tecken + 1 i ett fält  
Bokstäver i sifferfält får inte programmet att krascha  
Tillräcklig mängd negativa tester är genomförda (gärna 8 gånger fler negativa än positiva)  
Positiva tester är genomförda för att visa att systemet fungerar vid normal användning  
Test av interna gränsvärden, t ex integer max 32768  
Det går att spara och sedan söka fram det som sparats  
Det som användaren matar in överensstämmer med det som lagras i databasen  

 

Namn:      ____________________

Signatur:  ____________________

Datum:     ____________________

 

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln