Charlotta Carlsson

Den perfekta kravprocessen

2018-05-31 Blogg Kravhantering Läst 3583 gånger

När vi från Konsultbolag1 ska hjälpa organisationer som inte är nöjda med kvaliteten på data i sitt system är det vanligt att kunden frågar efter hjälp med testprocessen. Kanske går du i funderingar på att ta in en konsult för just detta? Men när vi börjar analysera situationen visar det sig oftast att kvalitetsproblemen inte har särskilt mycket att göra med test. Det mesta hänger istället på hur man jobbar med kraven!

Så nu skulle jag gärna berätta för dig hur den perfekta kravprocessen ser ut. Men sorry - det kan jag faktiskt inte! En annan fälla är nämligen att tro att man ska börja med att utarbeta en fullständig och perfekt krav/test-process som kommer att lösa kvalitetsproblemen. Problemet är att man då gärna filar i evighet på att dokumentera processen utan att någonsin komma till skott med själva förändringarna. Även om krav/test-processen i sig är uttänkt och dokumenterad i teorin, så hjälper inte det mycket. Det är ungefär detsamma som att maten inte blir nyttig förrän den ligger i magen. Det finns inte heller något facit! Ingen generell, perfekt kravprocess som du borde använda.

Så jag vill uppmana dig: börja någonstans! Du har säkert någon idé om var det brister i nuvarande arbetssätt. Har utvecklarna inte tillgång till personer från verksamheten? Är det bristande dokumentation av krav? Är det problem med roller och ansvar? Eller kanske otydlighet i beställningarna? Ta fram en eller ett par idéer som du/ni skulle vilja pröva för att förbättra arbetssätten. Sjösätt ett mindre pilotprojekt med en ansvarig för att genomföra och återkoppla. Bygg sedan vidare på de erfarenheter som pilotprojektet ger. Då kan du förbättra processen, checklistor och mallar efter hand.

Skulle jag ändå ge dig ett enda tips som grund till den perfekta kravprocessen så är det följande: Som kravansvarig behöver du först och främst se till att de som är duktiga på att bygga system träffar dem som är duktiga på sitt verksamhetsbehov. Du faciliterar visserligen kravinsamlingen och -dokumentationen med bra metoder. Men det är mötet mellan IT-leverantör och verksamhet som är nyckeln till god kvalitet.

Boka alltså in personer med rätt kompetens på några arbetsmöten i kalendern till att börja med! På dessa träffar insamlas och detaljeras kraven efter hand. Jag brukar i många sammanhang lite skämtsamt säga ”löser vi kalenderfrågorna så löser sig resten”. Det är faktiskt på största allvar egentligen, inte minst när det gäller kravarbete.

Och hur var det med test? Det där som du från början tyckte att du behövde hjälp med? Du har nog redan svaret; krav och test är två sidor av samma mynt. Testen börjar egentligen vid första kravmötet. Redan där kommer ni att undanröja några missförstånd som skulle ha blivit allvarliga buggar annars. Allteftersom lösningen tar form kommer kravmötena alltmer att likna tester; kanske diskuterar ni kring skisser av systemdesignen, och så småningom kanske det går att titta på lösningsutkast i en utvecklingsmiljö tillsammans. Sedan behövs förstås det vi vanligtvis menar med ”test” också, nämligen att personer från mottagande verksamhet själva knappar i systemet. Gärna så tidigt som möjligt! Det ger en ytterligare nödvändig dimension. Men för mig är krav- och testprocessen en och samma.

Sammanfattningsvis;

  1. Har du problem med kvaliteten i de data som kommer ut ur ditt system är problemet antagligen inte bristande testning utan ligger i kravarbetet.
  2. Kör ett pilotprojekt med de viktigaste förändringarna i kravprocessen, istället för att vänta tills processen är perfekt.
  3. Mitt bästa kravtips: boka träffar mellan IT och verksamhet.
  4. Krav- och testprocessen är en och samma.
Dela artikeln