Det här är Redefining Quality

2016-09-16 Redefining Quality Läst 3866 gånger

Vi som jobbar med kravhantering och test brinner för kvalitet. Men, kvalitet saknar eget värde. Kvalitet är ett verktyg för att uppnå mål. Genom samspel och känsla för målen kan vi hitta nya sätt att jobba. Tillsammans skapar vi konkurrenskraft.

De flesta som arbetar med projekt på något vis känner igen den klassiska triangeln: Kostnad – Tid – Kvalitet. Medan kostnad och tid är begrepp som är enkla att kvantifiera, och därmed värdera, så är kvalitet ett betydligt luddigare begrepp. Det är svårt att värdera, och svårt att förklara. Vad är egentligen hög kvalitet? Om du frågar runt så kommer du att få lika många svar som personer du frågar. Under våra många år som specialister inom kravhantering och test så har vi stött på problemet otaliga gånger. Nu har vi ett mindset för att se till att du alltid har rätt nivå av kvalitet i varje projekt. Vi kallar det Redefining Quality.

Kontext

Kvalitet är ett begrepp vars innebörd ändras beroende på vilket sammanhang du kliver in i. Definitionen av kvalitet skiljer sig från bransch till bransch och från produkt till produkt. Kvalitet kan vara olika för olika målgrupper. Du kan till och med arbeta mot samma bransch, med samma produkt och mot samma målgrupp, men definitionen av kvalitet kan ändras från en release till en annan. Ena dagen kan säkerhet vara viktigt och nästa dag kan kvalitet vara beroende av användbarhet, eller kostnadsbesparingar. Kort sagt är kvalitet beroende av din kontext. Det är först när du har en uppfattning om ditt sammanhang som du kan få grepp om vad som gäller för kvalitet just här och nu.

Samspel

När du gör en analys av din kontext så är en sak viktigare än alla andra – dina intressenter. Intressenter är ett brett begrepp som innefattar alla som kan påverka ditt projekt eller som kan påverkas av ditt projekt. Det är kunder, beställare, kravställare, utvecklare och slutkunder – och allt däremellan. Om du ska arbeta med kvalitet så måste du identifiera dina nyckelintressenter. Du måste förstå vilka dina intressenter är och vilka perspektiv de har. Identifiera vilka som kan hjälpa till och vilka som kan hindra utvecklingen, och arbeta med dem alla. Kvalitetsarbete är ett samspel, och det är viktigt att du interagerar med alla som har med ditt projekt att göra.

Ett tydligt exempel på detta är hur rollen som utvecklare har förändrats. Tidigare var det en av de rollerna som var längst ifrån slutanvändarna. Att vara en duktig utvecklare idag kräver, utöver att du behärskar att skriva kod, även att du är duktig på sociala sammanhang. Varför? För att du måste ha det sociala samspelet och förstå dina kunder och beställare. För att kunna leverera hög kvalitet måste du förstå vad dina intressenter värderar högst just nu, och kanske i vissa fall få dem att tänka annorlunda.

Ansvar

För att illustrera varför ansvar är viktigt för kvalitet så berättar vi om en av våra kunder. En svensk myndighet vände sig till oss för att be om hjälp med sin agila resa. I början handlade det för deras del om att titta på vilken metodik de skulle använda sig utav, huruvida de skulle arbeta med Scrum eller Kanban eller någon annan metod. Efter ett tag kom de fram till att vilken metodik de använde sig utav inte gjorde någon skillnad, utan det var det agila arbetssättet i sig som var av betydelse. De började planera in möten för retrospektiv och för att kunna arbeta agilt. Idag har de kommit så långt i sin agila utveckling att de har åstadkommit en agil kultur. I den agila kulturen finns det ständiga förbättringar och alla har ett ansvar över förbättringarna. Eftersom det ligger i kulturen på företaget så behöver man inte längre planera in möten för att få arbetssättet att fungera, utan alla tar sitt ansvar för att kontinuerliga förbättringar sker ändå.

Redefining Quality handlar om konkurrenskraft

En ansvarstagande kultur, där samspel är en central part, är avgörande för att team ska kunna leverera det kundvärde som krävs för att hålla sin organisation konkurrenskraftig. Därför vill vi säga att du måste förstå din kontext för att kunna samspela med dina intressenter, och för att vara riktigt konkurrenskraftig på marknaden så måste du ta ansvar för en kontinuerlig förbättring av din produkt eller ditt projekt.

Dela artikeln