Förbättra kravhantering med mönster

2009-05-26 Artikelbanken Test Läst 12204 gånger

Mönster inom kravhantering?

Många IT-system levereras för sent, med fel funktion eller med låg kvalitet. En hel del levereras inte alls! En vanlig orsak till dessa problem är bristande kravhantering. Därför finns det all anledning att försöka öka kvaliteten på kraven på IT-system. Denna artikel visar hur kravhanteringen kan förbättras med kravmönster. Vad är då mönster inom kravhantering?

Mönster för kravens utformning

Basen för kravens utformning är att kravens text utformas på ett enhetligt sätt. Då blir de lätta att både skriva och läsa. Kravens grundkomponenter skrivs först, sedan kan de utökas stegvis med ytterligare kravegenskaper. Det finns formella språk som går att använda för kravskrivning, till exempel satslogik och predikatlogik. Formella språk har emellertid speciella symboler och precisa regler för hur de skrivs och tolkas. Om formella språk skall användas, måste både författare och läsare utbildas. Att använda naturligt språk, helt vanlig svenska, på ett lite mer strukturerat sätt räcker långt. Då kan alla både skriva och läsa kraven, vilket är en stor fördel. Med strukturen som grund skrivs mallar för kravutformning. Dessa mallar täcker huvuddelen av de krav som behövs. Om kraven hanteras i något verktyg, kan man lätt lägga med en hänvisning till det mönster som använts för varje krav. I denna artikel beskrivs kravens grundkomponenter, ytterligare kravegenskaper, mallar och exempel.

Kravens grundkomponenter

Dessa delar behövs i varje krav, de är grundkomponenter:

 • Aktivitet, möjliga handlingar eller reaktioner. Börja med att konstatera vilken aktivitet som skall (kunna) utföras. Vilken konkret aktivitet är det som utförs eller ger de prestanda som skall kravställas? Exempel är: lagra, radera, beräkna, visa, skicka, ta emot, välja.
 • Subjekt, möjliga agerande system eller komponenter. Definiera sedan vad kravet egentligen är ställt på. Det är oftast något system eller en systemdel som skall stå för en viss funktion, till exempel ordersystemet, rapportsystemet.
 • Objekt, möjliga påverkbara saker, komponenter eller roller. Vilket eller vilka objekt påverkas av aktiviteten? Vad lagras, raderas, beräknas, visas?

Ytterligare kravegenskaper som kan användas vid behov

Krav kan utökas med dessa delar om behov finns:

 • Förutsättningar, möjliga förutsättningar, scenarier eller tillstånd. När, var och under vilka förutsättningar gäller kravet? I vilket moment, tid eller tillstånd gäller kravet? I vilket scenario skall kravet verifieras? Vad är givet när en viss sannolikhet eller tillförlitlighet skall uppnås? Genom att alltid placera förutsättningarna först i kraven blir det enkelt att kontrollera att alla möjliga förutsättningar är kravställda.
 • Prestanda, möjlig prestanda eller mätbara resultat av aktiviteten. Vilken prestanda skall uppfyllas i kravet? Exempel är: svarstider, datamängder, samtidiga användare, tillgänglighet.

Mallar och exempel för krav

Med hjälp av ovanstående kravdelar byggs kraven upp på ett bestämt sätt, med delarna i viss ordning.

Mall 1, funktionellt krav med grundkomponenter: 

(Subjekt) skall (Aktivitet) (Objekt)

Exempel 1:

(Subjekt) Ordersystemet
(Aktivitet) kunna visa
(Objekt) en orderrapport
Resultat Ordersystemet skall kunna visa en orderrapport


Mall 2, ickefunktionellt krav med ytterligare kravegenskaper:

(Förutsättningar) skall (Subjekt) (Aktivitet) (Objekt) (Prestanda)

Exempel 2:

(Förutsättningar) Med 15 inloggade användare
(Subjekt) statistiksystemet
(Aktivitet) kunna generera
(Objekt) chefsrapporter
(Prestanda) inom 10 sekunder
Resultat Med 15 inloggade användare, skall statistiksystemet kunna generera chefsrapporter inom 10 sekunder

 

Fördelar med kravmönster

Vitsen med att skriva mönster för kraven är att arbetet kan göras ordentligt för mönstren, sedan återanvänds den goda kvalitén. Mönster för krav hjälper till på flera sätt:

 • Kraven blir lättare att skriva, eftersom det finns hjälp i mönstret.
 • Det går att se om något fattas i kravet i jämförelse med mönstret.
 • Det finns beskrivande information i mönstret, vilket kompletterar kravet.

Flera roller kan ha nytta av kravmönstren:

 • Kravskrivare kan ta hjälp av mönstren för att skriva och förbättra kraven.
 • Kravgranskare kan kontrollera kravens kvalitet och betydelse.
 • Konstruktörer och utvecklare får konstruktionshjälp och bättre förståelse för kravet.
 • Testare får bättre förståelse för kravet och hjälp för att kunna utföra testerna.

 

Nackdelar med kravmönster

En risk med mallar och mönster kan vara att texten blir enformig, eftersom strukturen blir ganska lik mellan kraven: ”Systemet skall…”, ”Systemet skall…”. Å andra sidan är vi inte ute efter att skriva noveller i våra kravspecar och vi slipper att fundera över vad små formuleringsändringar betyder – om de betyder något.

Hur börjar man med mönster?

Att börja använda mönster för krav är inte svårt. Det är inga nya krumelurer, notationer eller språk som behövs. Att använda mallar för kravtexten går att göra genast, både för att skriva och granska krav.

Sammanfattning

Dåliga krav är ofta orsak till problem i IT-system. Dra nytta av det som redan är gjort och använd kravmönster för formulering och innehåll av krav. Startkostnaden är låg och effekten snabb.

Källor

Som inspirationskälla har författaren Pether Camitz utöver sin egen erfarenhet använt resultatet av ett tidigare samarbete med en tidigare arbetskollega Ulf Andersson, Ericsson.

Nästa steg

• I kursen Effektiv kravhantering får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav.
• Kursen Kravdesign innehåller bland annat en fördjupning inom tillämpning av mönster i kravhantering.
• Boken Kravhantering för IT-system av Ulf Eriksson går igenom kravprocessens samtliga aktiviteter.
Faktabanken innehåller kostnadsfria dokument om kravhantering och test.

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln