Granskning

2009-05-14 Artikelbanken Test Läst 8162 gånger

Granskning är en statisk testteknik som innebär strukturerad läsning av text i syfte att hitta fel och komma med förbättringsförslag. Granskning kan utföras på kravdokument, testdokument, programkod med mera.

Här finns två dokument för nedladdning: ett exempel på ett granskningsprotokoll, som både tjänar som dokumentation efter mötet och även innehåller ett antal viktiga punkter som bör avhandlas under granskningsmötet, samt en mall för insamling av synpunkter som kommit fram i en granskning.

Granskningprotokoll: PDF | Word
Granskningssynpunkter: PDF | Word

Dela artikeln