Chris Hofstetter

Hur hänger UX och kravhantering ihop?

2018-03-13 Blogg Kravhantering Test Läst 3219 gånger

Konsultbolag1:s Thought Lead-gruppering utforskar aktuella områden inom kravhantering och test. Nyligen hade vi fokus på ämnet UX (user experience). Detta inlägg är inspirerat av våra insikter.

Vad är UX egentligen? Vissa påstår att UX bara är ett trendigt namn för användbarhet. Området användbarhet har funnits sedan länge. Därmed är det frestande att dra slutsatsen att UX inte är något nytt. Användbarhet handlar bland annat om hur enkelt och intuitivt det är att genomföra en uppgift. Till en viss grad handlar användbarhet även om hur attraktiv en funktion, ett gränssnitt eller ett system är. UX här ännu mer fokus på användarens upplevelse och känslor. Då kunder allt oftare även blir slutanvändare i takt med digitaliseringens frammarsch är dessa upplevelser ofta fokuserade på interaktion med ett system. Därför går det inte att prata om UX i IT-sammanhang utan att också prata om interaktionsdesign. Förhållandet mellan UX och användbarhet är symbiotiskt. Med det menar vi att bägge delar har nytta av varandra. Det är omöjligt att uppnå bra UX utan bra användbarhet, och bra användbarhet är meningslös om den inte betraktas inom det större sammanhang som omfattas av UX. Användarens upplevelse av ett system eller en tjänst påverkar i sin tur användarens relation till leverantören, företaget eller organisationen som erbjuder tjänsten. Till slut handlar UX om en relation till ett varumärke där interaktion med ett system bara är en del av relationen. Låt oss kartlägga några relaterade begrepp: UX (user experience) handlar om användaren, CX (customer experience) handlar om kunden och BX (brand experience) handlar om relationen till ett varumärke. Begreppsdjungel kan leda till vardagsförvirring. Därför pratar vi oftast om UX och menar samtidigt en blandning av allt.

Hur hänger UX ihop med kravhantering och test av IT-system? Med hjälp av kravhantering utgår vi från verksamhetsmålen och intressenternas behov för att sedan identifiera och prioritera bland möjliga lösningar. Tillfredsställda behov som uppfyller mätbara (testbara) mål leder till uppfyllande av en organisations vision. Via kravhantering skapar vi beslutsunderlag för grov prioritering på längre sikt (produkt roadmap) samt mer detaljerad prioritering inför och under enskilda releaser. En intressent kan till exempel vara en företagsledare, en produktägare, en handläggare, en slutanvändare eller en myndighet med sitt styrande regelverk. UX är ett utmärkt koncept för att ta hand om den delen av kravhantering som har just med användarna att göra. Och då testarna ofta får representera de allra första användarna behöver målet och syftet med visionen vara både väl genomtänkt och etablerat i ett tidigt skede.

UX är en allt viktigare del av kravhantering och test. Kravhantering är mer heltäckande än UX eftersom kravarbetet omfattar samtliga intressenter och hela kedjan från nedbrytning av en vision till mätbara mål och specifika behov till lösningar som testarna kan verifiera och användarna interagerar med.

Dela artikeln