Hannes Lindblom

Jobbar du verkligen med data?

2018-02-16 Blogg Test Läst 3659 gånger

“Du jobbar med daata”, ett klassiskt citat på klingande dalmål* från filmen Masjävlar. Många är vi som skämtsamt använt olika varianter av citatet när vi ska förklara för våra bekanta vad vi jobbar med. Men jobbar vi verkligen med data? Samlar vi in hårda fakta eller går vi på magkänsla? Jag skulle vilja hävda att vi ofta slentrianmässigt faller in i det senare.

Testare idag får ofta etiketten "kundens representant" eller "den med kundperspektiv". Men hur mycket mer insikt i kundens verklighet har vi än andra roller? Inte alltid så mycket enligt min erfarenhet. Det är lätt fastna i beteendet att testa som man själv skulle använda systemet, eller som man föreställer sig att kund beter sig. Företag i dag samlar på sig allt större och större datamängder om sina kunders beteende, och blir bättre och bättre på att använda denna data. Jag tror att det är viktigt att vi som testare hänger med i denna utveckling. För när vi plötsligt kan identifiera vilka vägar genom användargränssnittet som används flitigast, eller vilka funktioner som är populärast, så är detta guld värt i vår riskidentifiering och testdesign. Och detta är bara början. Med tillgång till produktionsdata kan vi följa upp hur nyligen levererad funktionalitet används och vilka problem kunderna stött på. Och med strukturerad A/B-testning kan vi dessutom kvantitativt svara på frågan om den senaste ändringen faktiskt gör skillnad. Möjligheterna är många. Förutsättningarna är förstås väldigt olika från företag till företag, men det finns mycket mark att vinna genom att åtminstone försöka ta reda på vilka möjligheter som finns idag, och vilka som kan skapas på sikt. Själv lyckades jag på en tidigare arbetsplats få tillgång till supportens felhanteringssystem och kunde på så sätt söka fram de vanligaste problemområdena ur kundens perspektiv, långt ifrån perfekt, men en bra början.

Men att få tillgång till datan är bara första steget, men sen behöver datan tolkas och analyseras. Har du rätt förutsättningar för att göra detta? En personlig framtidsspaning är att kompetensområden som dataanalys, statistik och vetenskaplig metodik kommer vara viktiga för testare att satsa på framöver.

För visst, vi har inte så mycket data om framtiden, förutom att framtiden drivs av data. Så varför inte ta första steget redan idag och börja gräva fram mer data i din kontext? För det vore väl skönt att på ditt bästa dalmål kunna säga att "du jobbar med data" och verkligen mena det? 

*Enligt säkra källor inte äkta dalmål, men ändå

Dela artikeln