Konsultbolag1 Väst AB i Göteborg förvärvas av Sigma IT Consulting

2016-09-27 Läst 3915 gånger

Verksamheten omfattar 14 specialister inom test/testledning, automatiserad testning samt kravhantering. Sigma har jobbat fokuserat med test och testledning sedan 1999 och byggt upp en omfattande och framgångsrik verksamhet. Förvärvet av den konsultverksamhet Konsultbolag1 Väst AB bedriver i Göteborg är ett led i en intensifierad satsning inom test och krav. Sigma får i och med förvärvet tillgång till ett antal erfarna och vassa medarbetare inom test och krav.

- Förvärvet stärker Sigmas marknadsposition ytterligare och innebär att vi kan hjälpa ännu fler kunder att på ett professionellt och effektivt sätt kravställa och testa sina system och produkter och därmed göra dem mer framgångsrika, säger Lars Kry, VD på Sigma IT Consulting.

Förvärvet innebär att Sigma befäster sin ställning som en ledande aktör inom testområdet i Västsverige med över 45 specialister inom regionen. Som en del i överenskommelsen mellan bolagen har det också tecknats ett rikstäckande samarbetsavtal då det gäller utbildning inom test och krav, ett område där Konsultbolag1 är marknadsledande.

Paulina Illman, koncern-VD Konsultbolag1, fortsätter ”Vi är glada över att just Sigma står för förvärvet av vår konsultverksamhet i Göteborg nu när vi väljer att fokusera på vår verksamhet i Stockholm, Malmö och Falun. Det ger en trygghet och stabilitet, inte bara för vår personal i Göteborg, utan även för våra kunder som nu får Sigma som leverantör”.

- Jag är glad att få välkomna medarbetarna från Konsultbolag1 till Sigma och att delta i vår spännande resa att utvecklas till det bästa IT-konsultbolaget. Förvärvet bygger vidare på våra framgångsfaktorer, våra värderingar och företagskultur samt en stark kundbas, avslutar Lars Kry.

Förvärvet träder i kraft från 1 oktober 2016.

För mer information, kontakta gärna:
Paulina Illman, Koncernchef Konsultbolag1 AB
Telefon 070-302 80 71

Dela artikeln