Hans Sundberg

Krav på ordning i diskmaskinen

2019-04-03 Blogg Kravhantering Läst 2856 gånger

Brukar du se möjligheten att optimera mängden disk i diskmaskinen eller är du en av de som irriterar sig på de personer som börjar flytta omkring i diskmaskinen efter du ställt in din kaffemugg?

Jag är en av de som gärna sorterar om i diskmaskiner!

Jag jobbar dagligen med processutveckling, krav och kravledning och jag har en egen teori om att man kan identifiera en kravare genom att observera hur hen beter sig vid en diskmaskin.

Den som arbetar med krav och processer har ofta en fallenhet att se mönster och samband i mer eller mindre komplexa samband. Att försöka beskriva en verksamhet och ett uttalat behov innebär att man översiktligt behöver förenkla och beskriva behoven på olika sätt. Beskrivningen kan ske på olika sätt, t.ex. i löpande text, tabeller eller i modeller. Behov som ibland kan finjusteras i absurdum för att kraven och modellerna ska bli perfekta. Ungefär som ordningen i en diskmaskin kan bli.

Jag har funderat på vad det är som gör att impulsen kommer att börja plocka om bland kladdiga tallrikar och smutsiga muggar. Jag vet a ​tt det inte är för att samla pluspoäng på hemmaplan för min familj har alltid blivit irriterad på mig. Jag känner en tillfredsställelse av ordning och reda bland korgarna och facken i maskinen. Jag kan leva med dammiga hyllor i bokhyllan och att dammråttorna svansar kring mina fötter, men jag kan inte se oordning i en diskmaskin utan att göra något åt det.

Vad upplever jag som oordning och vad är kriterierna för hur en maskin ska sorteras? Det har varit ett diskussionsämne i min familj under en lång tid.

Jag har bland annat försökt hävda:

  • Att det är för att få in så mycket porslin som möjligt och därmed minimera mängden handdisk
  • Att det är för att underlätta urplockningen genom att exempelvis se till att köksknivar och gafflar ligger tillsammans eller att alla tallrikar som tillhör samma porslin står ihop
  • Att det är för att optimera diskresultatet. Exempelvis att man ser till att plastskålar inte kan vända sig så att allt sköljvatten finns kvar i skålen när diskningen är klar
  • Att om man ställer disken i färgordning så att allt i samma färg står tillsammans så blir man glad när man öppnar maskinen

Ja, ni förstår att jag försökt försvara det på alla sätt.

Hur man skall sortera disken i en diskmaskin kan man se som krav från en familj. När man tar fram krav är det viktigt att man verkligen försöker tillfredsställa alla berörda parters behov.

Jag har under många år hävdat att jag sitter på någon slags vetorätt. Att min uppfattning om ordning i diskmaskinen är den som är den bästa.

Det fanns en persisk poet, Jalal al-din Rumi, som levde på 1200-talet. Han skrev följande:

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”

Det jag kommit till insikt om, nu när jag passerat 30 år, är att jag tjänar på att vara mer lyhörd inför andra. Förutom att relationen och samarbetet med andra underlättas så blir resultatet ofta bättre. Mångfald ger fler infallsvinklar och möjlighet att man belyser ett behov/problem bättre. Det gäller att säkerställa att alla berörda blir involverad i rätt omfattning. Ett verktyg för det är intressentanalysen. Den underlättar att förstå vilka delar av verksamheten som berörs av en förändring. Genom intressentanalysen kan vi identifiera vilka intressenter som finns, dess relation med användaren samt underlätta deras engagemang i den utveckling som ska ske. 

I min arbetsgrupp arbetar vi med krav och test. Genom att arbeta systematisk med krav och test genererar vi högre kvalitet för beställaren. Vad som beställaren värderar högt i kundnytta är olika. Man kan ha olika behov inom samma typer av verksamheter. Därför blir krav- och testprocessen viktig för att resultatet ska bli bra. Det är viktigt att belysa alla berördas behov. Man måste lyssna av alla intressenter för att säkerställa att man identifierat vad som är viktigt.

Det är kunskaper och erfarenheter som jag dagligen försöker delge de kunder och verksamheter jag jobbar med. Ibland lyckas man bättre och ibland lyckas man sämre. En intressentanalys är dock ett verktyg i kravlådan att ta till.

Jag försöker numera att leva mer enligt den persiska poetens devis, försöka anpassa mig och inte falla för impulsen att sortera om vår diskmaskin i tid och otid. Det händer att jag istället sätter in min kaffemugg i den gällande ordningen, stänger luckan och ledigt går därifrån. Jag blir fortfarande lika positivt överraskad av min familjs positiva reaktion.

Tanken slår mig; Varför har jag inte gjort så tidigare…

Dela artikeln