Motivera testare med utforskande testcamp

2012-04-25 Artikelbanken Test Läst 12672 gånger

I många IT projekt hamnar man i ett läge då det är dags att testa av felrapporter. Integrationstesterna är färdiga liksom systemtesterna men systemet är inte riktigt redo för acceptanstest än. Under kommande 10 veckor ska vi ägna oss åt att testa av felrapporter. Beroende på vilken utvecklingsprocess man använder kallas dessa 10 veckor för olika saker. I agil utveckling till exempel kan det vara 5 sprintar á 2 veckor. Hur gör då en testledare för att hålla motivationen uppe i testteamet?

Många vill ha intressanta och utmanande arbetsuppgifter. För erfarna testare är nyutveckling ofta både intressant och utmanande. När systemet är testat och felrapporterna ska testas av kan det hända att motivationen sjunker. Omtest av felrapporter, vilket innebär att felrapporten testas av efter utvecklarna har rättat felet, är ett arbete som är minst lika viktigt att få gjort även om det inte känns så utmanande för en erfaren testare. För en testare med mindre erfarenhet kan omtestning vara ett bra sätt att lära sig om systemet och på så vis få nyttig kunskap till framtida projekt.

Tydliga mål

Olika människor blir motiverade av olika saker. Det är därför viktigt att ta reda på vad som motiverar just dina medarbetare. Det är också viktigt att man sätter upp mål som alla gemensamt arbetar för att nå. Ett mål kan vara att det vid en viss veckas slut inte får finnas felrapporter av högsta prioritet. Lyckas man nå målet kan man till exempel fira det med en rolig aktivitet för teamet eller en gemensam fika. Fråga dina medarbetare vad som motiverar dem och ta egna initiativ att göra arbetet så varierande det bara går.
För att göra omtestning roligare kan det vara ett bra sätt att införa utforskande testning till varje felrapport för att ytterligare säkerställa att felen verkligen är rättade och att det inte har dykt upp några nya fel. Detta görs genom att testaren inte bara testar av scenariot i felrapporten utan även testar runt omkring scenariot.

Variera uppgifterna

För att ytterligare öka variationen i arbetet kan testledaren låta en av personerna i testteamet i taget ägna sig åt andra testuppgifter under ett par dagar. Det förutsätter att de andra testarna inte blir överbelastade med felrapporter. Testaren som inte testar av felrapporter kan se över testfallen en sista gång, är de uppdaterade? Har vi täckt in alla nödvändiga testfall utifrån de funktionella och icke-funktionella kraven? Är testfallen redo att lämnas över till förvaltning? En annan uppgift kan vara att utföra en extra regressionsrunda av vissa testfall. Är det många felrapporter inom samma område och det blir många rättningar kan det vara viktigt att testa igenom det området ytterligare en gång med hjälp av regressionstestfall. Detta för att försäkra sig om att det inte uppkommit några nya fel.

Utforskande testcamp

I mitten av omtestningsperioden kan det vara en fördel att plocka ut alla testare samtidigt och göra något tillsammans hela teamet. Har det rättats många felrapporter är det en god idé att säkerställa att det inte uppkommit nya fel eller att kvalitén på systemet har försämrats. En aktivitet som är bra både för kvalitén, motivationen och teamkänslan är att ha ett utforskande testcamp. Det kan göras genom att man under två dagar utför sessionsbaserad testning utifrån olika testuppdrag. Planering för ett testcamp är a och o så tiden utnyttjas på bästa sätt under de två dagarna. Förbered uppdragen, hårdvara, mjukvara, testmiljö, testdata och se till så rätt utrustning finns tillgänglig. Boka ett mötesrum där ni kan sitta ostört och lägg upp ett schema för dagarna med sessioner, raster, lunch och tid för felrapportering av de nya felen ni hittar. Om ni har nya testare i teamet håll en presentation om sessionsbaserad testning för dem några dagar innan så de vet vad de två testcamp dagarna ska gå ut på. När det är dags för första dagen håll en kort presentation om vad som är målet med dagarna. Se därefter till så alla får lite tid på sig att gå igenom sitt uppdrag så de har vad som krävs i form av testdata, utrustning och dylikt innan den första sessionen börjar. När första sessionen börjar ska alla testare kunna börja testa direkt. Det ska finnas tid att rapportera felen som hittas efter sessionen. Även om felen är nedskrivna i själva uppdraget måste de även rapporteras enligt projektets felhanteringsprocess. Mellan varje session är det bra med en bensträckare innan det är dags för nästa session. Alla uppdrag ska vara prioriterade och när en testare är färdig med sitt uppdrag efter en session tar testaren nästa uppdrag med högst prioritet. Blir en testare inte färdig med sitt uppdrag under en session får han eller hon fortsätta med samma uppdrag även under nästa session.

Efter ett testcamp

När de två dagarna är över har det säkerligen hittats en del nya fel som måste prioriteras av projektet. Testledaren har fått en tydligare bild av kvalitén på systemet och hur felrättningarna, som hittills har gjorts, har påverkat systemet. Det är dags för testarna att återgå till omtestning men de är förhoppningsvis mer motiverade att testa vidare några veckor till. Visar det sig att några delar av systemet är av sämre kvalité går det bra att bryta ut kanske två testare till ett mindre testcamp, de kan då utföra utforskande testning bara inom det specifika problemområdet för att ytterligare säkerställa kvalitén samt att hitta eventuella fel.
Efter ett testcamp är det en fördel om det hålls ett återblicksmöte där testarna får vara med och tycka till om vad som var bra och vad som var mindre bra så att ni till nästa gång vet vad ni ska behålla som det är och vad ni ska förbättra.

 

Sammanfattning

  • Ta reda på vad som gör dina medarbetare motiverade?
  • Hitta på testaktiviteter som gör arbetet så varierat det bara går under mindre utmanande faser i ett projekt.
  • Ha utforskande testcamp.
  • Bjud på fika, det är en klassiker som brukar gå hem.

 

Nästa steg

För att lära dig mer om agilt testarbete rekommenderar vi vår utbildning Agil test och för att lära dig mer om hur du agerar som testledare rekommenderar vi vår utbildning Testledning - testledarens fyra hörnpelare som naturliga nästa steg för dig.


Det finns även ett antal andra artiklar i Faktabanken runt agilt arbete som hjälper dig att hitta rätt, till exempel Testledarens vardag, Agil test - Vilka utmaningar får du? och Bli mer utforskande med partestning!.

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln