Nu har vi kurser inom testautomatisering

2017-02-08 Blogg Nyheter Test Läst 3449 gånger

Konsultbolag1 är stolta över att inleda ett samarbete med JSTA kring kurser inom testautomatisering. Först ut är en ”hands-on” introduktion till automatisering med SOAP UI som plattform. Kursen kräver inte att du har programmeringserfarenheter sedan tidigare. Kursen riktar sig till dig som behöver förstå automatisering, oavsett vem som sköter automatiseringen:

  • Hur går det till?
  • Vad är lämpligt att automatisera?
  • Vad ska teamet tänka på avseende underhåll av automatiserade tester?

Nedan kan du läsa mer om kursen och anmäla ditt intresse. Vi lägger upp datum utifrån intresset. (Kursdatum tidigast i april).  

JSTA logo

Intresseanmälan

Testautomatisering med SoapUI

SoapUI är ett kraftfullt verktyg för automatisering av webservicetjänster. Med inbyggt stöd för bland annat data driven testning, groovy scriptning, mockning och xpath-assertions är det endast din kreativitet som sätter gränserna. SoapUI är i dagsläget det mest populära verkyget för automatisering av webservicetjänster och det finns en stor efterfrågan på denna kunskap hos företag som jobbar med webservice.
Kursen genomförs av JSTA i Konsultbolag1s lokaler.

Du får lära dig

Få ökad förståelse i hur man testar Soap och Rest med verktyget SoapUI. Målet med kursen är att du på egen hand ska kunna skapa automatiserade tester i SoapUI på ett hållbart sätt.

Vem bör delta?

Denna kurs riktar sig till testare och utvecklare som kommer arbeta eller arbetar med testautomatisering. Det behövs ingen programmeringskunskap inför denna kurs.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Teori & praktik

Detta är en praktisk inriktad kurs som består av konkreta övningar i JSTA egenutvecklade testmiljö. Efter avslutad kurs har du fortsatt tillgång till miljön så du kan repetera hemifrån på egen hand.KURSINNEHÅLL

Introduktion

Vad är SoapUI
Bakgrund
Fördelar och nackdelar
SoapUI vs Ready API!
Rest vs Soap

Komma igång

Installation av testmiljö och verktyget

Automatiserade Soap-tester

Test Project, Test Suite, Test Case, Test Steps
Skapa automatiserade Soap-tester
Property Transfer (Xpath)
Assertions
Hämta testdata från databas

Automatisering fortsättning

Xpath Match
Generera unik testdata
JDBC Assertion
Setup Script och Load Script
Groovy
Dynamisk mockning

Automatiserade Rest-tester

Skapa automatiserade Rest-tester
Property Transfer (JSONPath)
Rest Groovy – Hämta data från respons

Intresseanmälan

Dela artikeln