Olika sätt att utforma testfall

2009-05-12 Artikelbanken Test Läst 28123 gånger

Testfall kan utformas på många sätt. Här är några förslag till uppställningar.

Enkel utformning av testfall

Det här är en ganska vanlig uppställning med de viktigaste fälten. Testfallet har flera teststeg följt av ett enda förväntat resultat. Det är lämpligt att ha 3-8 teststeg i ett testfall. Det är bra med ett fält för förberedelsesteg i mallen, det är dock vanligt att förberedelser bara behövs för vissa av testfallen.

ID 1
Rubrik Publicera artikel
Förberedelser Inloggad i systemet
Teststeg 1. En författare skriver en artikel
2. Författaren skickar artikeln till redaktionen
Förväntat resultat

Ett meddelande visas som säger att artikeln
är publicerad

 

Hänvisning till fil med testdata

Genom att hänvisa till testdata i en separat fil är det möjligt att använda ett och samma testfall för att testa många olika varianter av data.

ID 2
Rubrik Publicera artikel
Testdata Se filen artiklar.txt
Förberedelser Inloggad i systemet
Teststeg 1. Välj artikelmodulen
2. Ange artikelns text från testdatafilen
3. Klicka på ”publicera”
Förväntat resultat Ett meddelande visas som säger att artikeln är publicerad

En testdatafil kan göras i Excel, som textfil eller finnas i en databas. En Excel-fil för ovanstående testfall kan bestå av en kolumn för artikelns rubrik och en för artikelns text. Varje rad är en unik kombination av indata, t ex en artikel utan rubrik, en med för kort text och en med för lång text. Detta medför fördelen att testerna utförs mer konsekvent. Genom att ett och samma testfall kan användas för många testdata, uppnås flera fördelar. Förvaltningen av testfallen underlättas eftersom man inte behöver uppdatera testfall om förutsättningarna ändras.

Mer tekniskt testfall

I mer tekniska tester, till exempel på systemtestnivå kan man mycket väl referera till att kontrollera det förväntade resultatet i databasen eller motsvarande.

ID 3
Rubrik Publicera artikel
Testdata Se filen artiklar.txt
Teststeg 1. Välj artikelmodulen
2. Ange artikelns text från testdatafilen
3. Klicka på ”publicera”
Förväntat resultat Tabellen tbArticles uppdateras med en ny post med innehåll som motsvarar artiklar.txt.

 

Testfall med flera verifieringssteg

I testfallen ovan används bara ett teststeg och ett förväntat resultat. Ofta finns det ett behov av att kontrollera förloppet flera gånger i ett testfall med hjälp av flera förväntade resultat.

ID 4
Rubrik Publicera artikel
Prioritet Hög
Förberedelser (inga förberedelser)
Teststeg Förväntat resultat
1. Välj artikelmodulen
2. Ange text i fältet
”text”
Knappen ”publicera”
blir aktiv
3. Klicka på
”publicera”
Ett meddelande visas
som säger att artikeln
är publicerad

När man rapporterar fel baserat på testfallet, anger man teststegets nummer för att underlätta felsökningen. Det är inte nödvändigt att ange förväntat resultat för samtliga teststeg om resultatet är uppenbart. I det här exemplet finns inget förväntat resultat för det första teststeget. Om artikelmodulen inte skulle visas, skulle testaren inte kunna gå vidare med nästa steg.

Tips för vidare läsning

 

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln