Chris Hofstetter

Online QuickTips #1 - Handuppräckning

2020-05-18 Blogg Kravhantering Online QuickTips Test Läst 1240 gånger

To raise your hand, or not to raise your hand ... is that the question?

Du deltar på ett online-möte och vill säga något mitt under en pågående diskussion. Hur gör du? Lika utmanande är att bestämma vem som ska säga något och när. Hur möjliggör vi att fler deltagare kan bidra till diskussioner under ett online-möte samtidigt som dialogen ska upplevas som naturlig och effektiv? Hur skapar vi engagemang i diskussioner utan att deltagare pratar i munnen på varandra? Du kanske känner igen problematiken även från vanliga samlokaliserade möten. Utmaningen är inget nytt för just online-möten. Däremot uppstår nyanser av problematiken i online-möten som vi inte har när vi sitter i samma rum, till exempel när någon delar skärm och vi därmed inte ser på varandra och inte heller kan tillämpa kroppsspråk.

Det finns, har funnits, eller kommer att finnas funktioner för att räcka upp handen i våra olika mötesplattformar. Microsoft Teams lanserade sin funktion maj 2020 och Zoom har haft liknande funktion sedan tidigare. Är funktionen för handuppräkning lösningen på problemet? Svaret är som vanligt ... det beror på! I vissa sammanhang kan funktionen vara en välkommen lösning medan i andra kan den bidra till ökad frustration.  Givet att det alltid finns undantag till huvudregeln, så föreslår vi ett enkelt regelverk här:

Vid möten med färre än 10 deltagare

 • Om möjligt bör alla ha mikrofoner och video på
 • Försöka använd mikrofon och video (röst och kroppsspråk) istället för den digitala funktionen för handuppräckning
 • Tillämpa en tydlig strategi för turordning om fler vill säga något samtidig
 • Använd den digitala funktionen som reservalternativ
  - när någon delar skärm och deltagarnas video inte syns
  - när mikrofoner är avstängda till exempel vid störande bakgrundsljud

Vid möten med 10 eller fler deltagare (till exempel webinar)

 • Berätta om den digitala funktionen för handuppräckning i början av mötet
 • Demonstrera hur den digital funktionen används
 • Uppmuntra deltagare att använda den digitala funktionen för att skapa engagemang
 • Överväga att utse en moderator för att hantera handuppräckningar

Blir du nyfiken på rollen moderator? Vi får ta upp det i ett kommande Online QuickTips :)

Fler tips om online-möten hittar du i våra populära artiklar:

Kurstips: Leda online-möten och workshops, PowerUp på 3h. Just nu 1900kr.

Online QuickTips är en serie enklare inlägg i vår artikelbank som hjälper dig ta dina online-möten till nästa nivå, antingen som mötesdeltagare eller som mötesledare.

Dela artikeln