Hans Sundberg

Oreda i skivbacken!

2018-02-09 Blogg Läst 2437 gånger

Jag har problem med vad jag ska göra med min skivsamling!

Jag har ca 1000 skivor av lp, cd och singelformat som jag allt mer sällan spelar. Av nostalgiska skäl så har jag svårt att göra mig av med skivsamlingen. Jag har många minnen kopplade till mina album och en del av albumen fick jag leta länge efter.

Idag hittar jag inte vad jag söker efter de gånger jag letar efter någon speciell musik i min skivsamling. Mina album är inte längre sorterade så det har blivit svårare att hitta rätt låt med rätt artist när jag söker efter något.

Numera håller jag mig uppdaterad på ny musik via förslag från Spotify. Spotify blir allt bättre på att plocka fram musikförslag som jag gillar. Man kan även hitta många av mina gamla skivor där. Det är enkelt att söka efter artist, låt eller album. Dessutom kan man enkelt hitta nya artister som spelar samma typ av musik som mina gamla favoriter.

Jag förde tidigare register på varje skiva och kassettband som jag hade. Varje låt och artist fanns nedtecknad. Jag hade även numrerat varje skiva och kassettband för att lätt kunna hitta vad jag sökte efter. Jag började föra register i mellanstadiet och höll det uppdaterat i ca 10 år. Efter jag passerat 20-år började andra intressen att ta mer tid i anspråk och det blev allt jobbigare att hålla registret uppdaterat.

Nu i vuxen ålder arbetar jag med krav och processer. Det är riktigt roligt. Min familj tycker det verkar skittråkigt och har svårt att förstå att någon kan tycka att det är ett spännande jobb. Jag har många gånger försökt förklara vad jag gör. Det är som att lägga ett pussel. Där varje bit är unik och passar endast på ett ställe. Varje bit är lika viktig för helheten. En saknad pusselbit kan ligga och skava i tankarna långt efter man lämnat ett pussel. Jag drivs av att slutföra mina arbetsuppgifter. Om jag inte är klar så får jag ett liknande skavsår som den saknade pusselbiten ger. Det kanske förklarar varför jag uppdaterade mitt register i 10 år. Jag lät nämligen varje nyinköpta skiva stå framme tills jag hade registrerat den. Det gick bra i början innan jag började jobba och få tillgång till mer pengar. Det blev inte så många skivor att registrera åt gången. Det var inte så många som stod framme och inte inne i skivbacken.

Ibland när man kommer som ny konsult på en arbetsplats och frågar efter krav och verksamhetsprocesser, får man till svar att de antagligen inte är uppdaterade. Det kan ibland även saknas utpekad ansvariga för dem vilket medför svårigheter att kontrollera vad som gäller. Det är inte ovanligt att man upptäcker likartade funktionella krav sparade på olika ställen. Vid första titten kan de vara identiska men vid närmare betraktelse visa sig vara olika.

Är det någon som känner igen sig?

Jag upplever att olika verksamheter lägger ner allt mindre resurser på att förvalta processer och krav. Jag tycker det är synd. Om man har spårbarhet mellan verksamhetens processer, dess funktionella krav samt till deras systemstöd, kan man snabbare göra en bedömning av tid och kostnad för en åtgärd. Beslutet om förändring grundar sig då på ett bättre underlag. Det medför en mindre risk för oförutsedda problem som kan medföra en ökad kostnad av åtgärden.

Jag hade rollen som processamordnare i ett tidigare uppdrag. Vi var några eldsjälar som hade som målsättning att identifiera och sätta samman vårt företags processmodell. Affärsprocesser skulle vara ihopkopplad med funktionella krav och IT-strukturer. Vi brukade beskriva målsättningen med att allt skulle vara sorterat likt i en gigantisk byrå med många hyllplan och en massa lådor. Allt skulle hänga ihop så när du ville förändra något som fanns i bokhyllan skulle det visa tydligt vilka ställen som berördes. Drog du ut en pärm skulle de berörda lådorna kopplat till pärmen hoppa ut. Man skulle kunna se vilka funktionella krav som hängde ihop med en specifik tjänst eller process. Vi kom så långt i vårt arbete att man även kunde se vilka IT-strukturer som påverkades av en eventuell förändring av krav eller process.

Att pedagogiskt motivera arbetet med att uppdatera verksamhetsprocesser och funktionella krav är en viktig uppgift för oss som arbetar med krav och processer. Jag jobbade mer med att komplettera vår processmodell än att förklara nyttan av den. Det visade sig inte riktigt lyckat. Jag tror inte den modellen levde länge efter att jag bytt uppdrag.

Det jag har lärt mig av mina erfarenheter är att inte ha för stora ambitioner för vad som ska dokumenteras. Utmaningen som jag ser det är att hitta rätt detaljeringsnivå på dokumentationen. Man behöver inte dokumentera alla processer utan istället koncentrera sig på de väsentliga för verksamheten. Man kan överväga vikten av att dokumentera och spara olika typer av krav. Krav som styr hur ett gränssnitt ska se ut är kanske inte lika viktigt som ett krav på hur ränta för ett bolån ska räknas ut. Jag skulle endast fört register på Skiva och artist och inte skrivit in varje låt som fanns med på albumen. Då hade arbetet med att uppdatera registret inte blivit så stort när antalet nyinköpta skivor som skulle registreras inte längre var ett fåtal utan blivit ett flertal.  

Man kan även välja lättanvända webbaserade verktyg med låg kunskapströskel som flera kan använda. Informationen blir lätt att sprida och fler kan hjälpa till att uppdatera och förvalta strukturkapitalet. Man får då ofta även möjligheten att enkelt kunna söka upp olika processer eller krav.

Numera undviker jag register i mitt privata liv och nu när vi har streamingtjänster som Spotify finns det ingen anledning att upprätta något nytt för den musik jag lyssnar på.

Så då kvarstår bara frågan vad jag ska göra med min skivsamling…

Dela artikeln