Personas - din bild av slutanvändaren

2010-06-14 Artikelbanken Test Läst 21543 gånger

Marco finns inte - ändå handlar han!

Målgruppsanpassning är svårt, vare sig du kravställer, designar eller testar mjukvara. I de fall där jag som kravutvecklare eller testare har långt till kunden och slutanvändaren har tekniken med personas visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för mig. Inte felfritt, men det bästa som jag har provat på. Extra användbart är det med personas i agila projekt där det inte finns någon som kan eller vill representera slutanvändaren.

Skapa dig en bild av slutanvändaren

Det hela började för över 10 år sedan när jag satt och testade ett nytt pensionsförsäkringssystem. Det var ont om testpersoner som hade åldern inne för att få gå i pension. Jag återanvände därför den äldsta personen vi hade i systemet flitigt, en stackars Holger från Härnösand. En dag så avlivade jag honom 670 gånger för att bara ge ett exempel. Några veckor senare så råkade jag passera Holgers hus i Härnösand och hade turen att se honom stå och hugga ved på sin tomt. Han var vithårig, smal och välrakad. Jag noterade samtidigt hur välskött tomten var och inte minst hur perfekt krattad grusgången upp till huset var. Men samtidigt som allt var mycket välskött och ordentligt, så fanns det inte en enda modern sak i sikte. Detta gav mig en bild av Holger som person.

Testa systemet som en slutanvändare

Efter den dagen hade jag mycket lättare att sätta mig in i vad en slutanvändare önskar sig av systemet. Jag hade skapat mig en bild av hur en typisk slutanvändare såg ut och agerade. När jag sedan i mitt krav- eller testarbete funderade på hur en pensionär skulle agera i systemet så framkallade jag bilden av denna ordningsamma man. Jag tänker mig, baserat på bilden, att Holger gillar enkla tydliga gränssnitt med tydlig struktur och utan onödig funktionalitet. Detta ledde till att tydliga bekräftningar på alla inmatningar prioriterades före ett tilltalande utseende och prestandaoptimeringar. Det ledde även till att prognosen för antalet samtidigt inloggade i systemet höjdes, då vi utifrån denna bild av Holger gissade att han gärna tog sig tid att läsa all information innan han gick vidare till nästa steg i applikationen. Han spenderar med andra ord lång tid i systemet.

Innan jag hade en bild som hjälpte mig att tänka som Holger så hade jag omedvetet testat system som mig själv, en 40 år yngre person uppväxt med datorer. Jag hade helt enkelt andra värderingar än den tilltänkta målgruppen. När jag sedan pratade med folk om denna erfarenhet så var det flera som tipsade om att jag borde skapa personas över slutanvändarna för att uppnå samma effekt. Jag har senare förstått att det var precis det jag hade gjort - jag hade omedvetet skapat mig en persona!

När slutanvändaren inte finns representerad

En stor del av vinsten med agila metoder som Scrum är att det verkligen påtalas hur viktigt det är att beställare och/eller slutanvändare tar en aktiv roll och löpande är med och utvecklar kraven samt verifierar och validerar det som utvecklas i varje sprint. Tyvärr så är det dock ofta som detta förbises och det finns ingen slutanvändare representerad i krav- och testarbetet. Vi har helt enkelt ingen aning om vad slutanvändaren egentligen tycker och tänker. De som då i projektet tvingas axla denna roll är då givetvis de som arbetar med krav och test i teamet. I de fallen är personas en kraftfull teknik för att hjälpa projektet att förstå vad slutanvändarna vill och vilka de skulle kunna vara. För att tydliggöra vad jag menar med personas så exemplifierar jag med Marco. Marco som jag skapade som en persona när jag nyligen kravställde och testade en internet-butik som säljer mobiltelefoner.

Marco finns inte, han är påhittad! Ändå vet jag allt om honom. Var han bor, hans erfarenhet med telefoner och hur han använder den nuvarande telefonen som han har. Jag känner till hans datorvana och hans intressen. Jag vet hans drivkrafter. Jag har till och med en bild på honom tillsammans med hans dotter Nova och hans fru Alexandra.

Marco tittar regelbundet på nya telefoner i den internet-butik jag testade och utvecklade kraven för. Det är därför jag måste veta allt om honom. För det är ju hans önskningar som jag skall kravställa och det är med hans ögon jag skall verifiera att butiken fungerar; att den är rolig att handla i och att den stödjer det som han vill göra. Detta blir extra kraftfullt när man använder sig av utforskande tester utan i förväg skrivna testfall. Då måste vi veta hur en kund beter sig.

Marco 43 år, från Fredhäll i Stockholm

Marco är sambo med Alexandra och tillsammans har de femåriga Nova.
Marco är civilingenjör och arbetar som gruppchef på ett försäkringsbolags utvecklingsavdelning. Han äger en iPhone som det nu börjar bli dags att byta ut eftersom han har haft den i ett och ett halvt år.

I telefonen har han en hel del appar installerade men han använder endast en handfull av dessa regelbundet, utom när han skall imponera på någon kompis.
Marco vill gärna kunna jämföra olika funktioner mellan de olika telefonerna. Han vill också få tips på tillbehör till respektive modell, och han vill kunna köpa allt som behövs på en gång.

Det är lätt att man skriver personas som representerar extremfallen eller undantagen, men personas skall representera de viktigaste målgrupperna – vanliga användare helt enkelt. Det är också lätt hänt att man låter sina personas ärva samma värderingar och beteende som man själv har, men för detta behövs inga personas, det är ju bara att vara sig själv.

Personas i kravutveckling

Personas fungerar även när mer än en person arbetar med något. Vid kravutvecklingen för varukorgen till internet-butiken så hade vi en lång och utdragen diskussion om hur vi skulle marknadsföra tillbehör efter att en telefon lagts i varukorgen. De var tre starka viljor som alla ville ha det på det sätt som man personligen föredrog. Vi skissade då upp de tre olika alternativen och ställde frågan, ”Vilken tror du Marco gillar bäst?”. Vi fortsatte på samma sätt med att ställa samma fråga för de fyra andra personas vi hade i detta projekt. Vi såg då tydligt två olika beteendemönster hos våra tänkta målgrupper. Lösningen blev att tillbehören marknadsfördes på två olika sätt beroende på vilken telefon som lades i varukorgen.

Det är för Hanna jag skriver

En annan persona som regelbundet figurerar i mitt arbete är Hanna. Hanna är en duktig erfaren testledare och hjälper mig att utveckla krav- och testkurser. Hanna gillar att ha sin tillvaro planerad in i minsta detalj och gillar struktur och tydlighet.

Det är för Hanna jag skriver. Hon är min enda läsare. Varje PowerPoint-bild jag infogar i kursen hamnar där för att det intresserar Hanna. Jag läser alltid Hannas persona innan jag börjar arbetet med en kurs. Här kommer några utdrag från Hannas persona.

Hanna skriver nästan alltid detaljerade testfall, fast hon vet att hon inte behöver dem egentligen. Hon är tillräckligt erfaren för att i mångt och mycket förlita sig på utforskande tester. Hon har förstås prövat att skriva färre testfall och ägna mera tid till utforskande testning, men kravtäckningen blev lidande och kravtäckning räknas.

Hanna vill bli en bättre testledare. Hon vill att andra ska se, beundra och utrycka uppskattning för hennes ledaregenskaper. Ett av de hittills mest framgångsrika testledaruppdragen var i ett försäkringssystem. Det var även det enskilt största projekt hon hittills arbetat i som testledare.

Personas är en fantastisk metod när jag skriver på en kurs eller artikel. Det kan vid första anblick låta larvigt – bara intressant för en person i hela världen. Men den är ypperligt bra för att skapa fokuserade resultat som tilltalar många. Motsatsen är att skapa för en diffus målgrupp. Hum… Artikeln ska passa 21-65 åringar av båda könen med helt olika bakgrundskunskaper, erfarenheter och intressen. Resultatet blir varken hackat eller malet och det intresserar inte någon.

Vill ni se personas i andra sammanhang? Åk till Ikea. Besök deras ”här bor Nils på 23 kvadrat”. Det är ett fenomenalt bra nyttjande av personas. Genom att designa så att det passar Nils som hand i handsken, passar det så många andra också.

Nästa steg

Konsultbolag1 erbjuder kursen Agil test är vi med hjälp av praktiska exempel bland mycket annat går igenom hur du arbetar med personas i kravutveckling och utforskande test. Personas finns även med bland kravinsamlingsteknikerna som diskuteras i våra kravutbildningar.

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln