Premiär för kursen Att leda workshops och möten online

2020-04-30 Kravhantering Nyheter Test Läst 1424 gånger

Konsultbolag1 satsar på att individer och team ska bli mer effektiva i sin digitala vardag. Det finns inget mer centralt i arbetslivets vardag än möten mellan människor. Därför är det lönsamt att satsa på att göra våra möten effektiva. Det finns många likheter mellan möten som bedrivs samlokaliserade och online, men det finns också väsentliga skillnader. Dessa skillnader erbjuder både utmaningar och möjligheter, oavsett om det gäller ett spontant möte mellan två kollegor eller en halvdagsworkshop med många olika intressenter. Genom att mer effektivt leda workshops och möten online skapar vi bättre förutsättningar för att uppnå våra uttalade syften och mål. Därutöver, och ibland ännu viktigare, kan vi stärka våra relationer och våra team. 

Med vår kurs Att leda workshops och möten online får du mängder med enkla tips och tekniker för att lyfta dina online-möten och online-workshops till nästa nivå. Kursen riktar sig mot både ledare och deltagare på möten och workshops som bedrivs online. Många av våra tips och tekniker kommer även till nytta i samlokaliserade möten. 

Några av teknikerna som våra kursdeltagare får prova på under kursen beskrivs i vår artikelserie om workshops och möten online:

Tips för effektiva möten och workshops online, del 1 - mötesuppstart

Tips för effektiva möten och workshops online, del 2 - beteende

Konsultbolag1 erbjuder publika och företagsspecifika utbildningar inom området Digital Quality.
Konsultbolag1 är en del av AFRY.

Dela artikeln