Resultat genom kreativa workshops

2008-08-14 Artikelbanken Kravhantering Läst 17672 gånger

Det finns många situationer då man behöver få ut så mycket som möjligt av en grupp. I kravarbetet kan det handla om att identifiera intressenter och systemsamband i en workshop. Detta arbete kan ligga till grund för att hitta rätt krav i en senare workshop. I testarbetet kan man använda workshops för att identifiera testfall och testområden. Ett ytterligare exempel är identifiering av risker.

Det finns många delar som måste fungera för att en workshop ska bli lyckad, till exempel:

  • Praktiska förutsättningar: Rätt lokal, tidpunkt och workshopens längd.
  • Kreativitet: Ledarens förmåga att få igång deltagarnas kreativitet så att så många idéer som möjligt kommer fram under workshopen.
  • Gruppdynamik: Ledarens förmåga att hantera gruppen så att till exempel tystare deltagare kommer till tals och ingen deltagare ”tar över” och dominerar på bekostnad av andra.
  • Kunskaper: Deltagarnas intresse för och erfarenheter av ämnet.

Den här gången handlar artikeln om hur man ökar gruppens kreativitet. För att åstadkomma engagemang och intresse i en grupp behöver ledaren ett stort förråd med övningar med kreativa inslag, det vi på Konsultbolag1 kallar kreativitetshöjare. Det finns mängder av kreativitetshöjare och det gäller att hitta rätt övning baserat på problemet och gruppen. Övningarna ställer varierande krav på förberedelser. Ett enkelt sätt att öka kreativiteten kan vara att öppna ett fönster för att få in nytt syre i rummet. En mer komplicerad övning kan vara att genomföra ett rollspel för att se på ett problem ur nya perspektiv. Här följer sex kreativitetshöjare för krav- och testsammanhang.

1. Slå sig på bröstet som en amerikan

Tidsåtgång: 1 minut

Det här är en av mina personliga favoriter eftersom jag är svenskifierad amerikan. Jämför med den amerikanske OS-simmaren Phelps.

Upplägg: Gruppen slår sig på bröstet och repeterar tillsammans så högt som möjligt en slogan i stil med ”Vi är bäst!” eller varför inte ”Test är fest!”? Användningsområde: Skapa vi-känsla och stolthet i gruppen samtidigt som man har det lite roligt och lättar upp stämningen. Fungerar som kort avbrott i ett möte.

2. Ordlek

Tidsåtgång: 5-10 minuter

Upplägg: Förbered genom att skapa några anagram. Anagram är när man tar ett ord och kastar om bokstäverna för att bilda ett eller flera nya ord. Ett anagram till ordet ”testledare” är ”ersatte eld”. Kan du hitta ett test- och kravrelaterat ord1 i uttrycket ”stekas rätvinklig” ? Deltagarnas uppgift är att lista ut rätt bokstavsordning och identifiera det ursprungliga ordet. Ordlekar kan lätt anpassas till det aktuella ämnet genom att välja verksamhetsuttryck eller namn på avdelningar eller personer.

Användningsområde: När deltagarna kört fast eller när krångliga verksamhetsbegrepp leder till missförstånd. Efter lunch då gruppen ibland har svårt att fokusera.

3. Exotiskt fruktfat, gissa frukt och smaka

Tidsåtgång: 15 minuter

Upplägg: Presentera ett fat eller en skål med exotiska frukter och be gruppen gissa eller hitta på namn på alla frukter. Alla i gruppen får smaka efteråt. Användningsområde: Övningen kan användas för att snabbt uppnå en gruppkänsla genom att prova någonting nytt tillsammans och bidrar till att man vågar prova eller uttala sig om nya tankebanor.

4. Liten tvärtom-workshop

Tidsåtgång: 30 minuter

Upplägg: Formulera en tvärtomfråga, till exempel ”Hur ska vi göra för att få så dålig kvalitet som möjligt?”. Deltagarna spånar fram idéer med gula lappar när de står vid en whiteboard-tavla. Efter idégenereringen bildar deltagarna grupper av lapparna på tavlan tillsammans med ledaren. De ger varje grupp av lappar en rubrik och omvandlar rubriken till dess positiva motsats. En gruppering som innehåller lappar om bristfällig tid, avsaknad av planering, sena leveranser etc kanske får namnet ”planera ordentligt”.

Användningsområde: När gruppen har fastnat i gamla tankebanor. Övningen underlättar framtagande av nya idéer samtidigt som den leder till ökad kreativitet och engagemang i gruppen.

5. Rollspel

Tidsåtgång: 15-60 minuter

Upplägg: Ta fram olika scenarion som speglar några utmaningar i er verksamhet. Dela in deltagarna i mindre grupper och ge varje grupp ett scenario. Efter tid till förberedelser får varje grupp spela upp sitt scenario för resten av deltagarna. Därefter genomför alla en gemensam diskussion för att diskutera orsakarna till problemen och/eller eventuella lösningar.

Användningsområde: Då medarbetare har svårt att se situationer från andras perspektiv eller då det uppstår ganska komplexa utmaningar som kräver strukturerad analys och brainstorming i gruppform för att komma på lösningsförslag.

6. Rita rygg mot rygg

Tidsåtgång: 10 minuter

Upplägg: Placera deltagarna parvis rygg mot rygg. Ge en deltagare i varje grupp en bild som den andra personen ska rita av baserat på instruktioner från den första personen. Den som ritar får ställa frågor. Exempel på figurer att rita: kvadrat, gubbe, hus, segelbåt. När deltagarna har ritat klart diskuterar man vad som gick fel och diskuterar vad som kan göras för att resultatet ska bli ännu bättre. Därefter upprepas övningen med en ny bild och den deltagare som förklarade får rita. Troligen blir den andra bilden mycket bättre än den första som en följd av bättre kommunikation.

Användningsområde: Illustrerar hur svårt det är att kommunicera begripligt. Jag har gjort övningen med kravställare och utvecklare med mycket bra resultat.

Sammanfattning

Kreativitetshöjare är ett viktigt verktyg under workshops för att få ut så mycket som möjligt av en grupp. Det går även utmärkt att använda övningarna i många andra situationer. Man kan använda dem under ett möte, vid en kick-off eller under det dagliga arbetet för att bryta upp, få ny energi och lättare se lösningar på problem.

Kreativitet är ett viktigt inslag i alla våra kurser. I vår pedagogik varvar lärarna kreativitetshöjare med kursmaterial eftersom det leder till roligare och bättre inlärning. Oavsett hur intresserad man är som kursdeltagare behöver hjärnan små pauser för att bättre tillgodogöra sig informationen och då passar det utmärkt att kombinera en kort paus med en kreativitetshöjare. Vi ser kreativa övningar som ”pricken över i” på våra utbildningar och kallar konceptet kreativitetshöjande pedagogik. Kreativitetshöjare finns på samtliga av våra utbildningar. Nyligen skrev en deltagare så här i sin kursutvärdering:

”Gillar alla små kreativa övningar, lättar upp och gör att jag orkar hålla fokus.”

Tips för vidare läsning

  • Kreativitetshöjare behandlas utförligt i kursen ”Workshopledning”. Du hittar mer information om kursen på vår hemsida.

Nyhet i kursutbudet: Workshopledning

En av höstens nyheter är att vi för första gången erbjuder vår populära kurs i workshoptekniker med schemalagda tillfällen hos Konsultbolag1. Kursen har rönt stora framgångar hos våra företagsinterna kunder och samarbetspartners. Under kursen får du lära dig hur man får en grupp att arbeta mer kreativt. Du kommer att få kunskaper och prova på många tekniker som du kan tillämpa praktiskt i olika sammanhang direkt efter kursen. Kursen riktar sig till den som arbetar med eller har ansvar för kravhantering eller testarbete, ofta i roller som testledare, kravledare, systemägare, förvaltare, verksamhetsutvecklare, projektledare och linjechefer.

1Ordet som söks är ”kvalitetssäkring”.

Här finns artikeln som PDF.

Dela artikeln