Sätt SMARTA mål för dig och dina medarbetare

2008-02-09 Artikelbanken Test Läst 33203 gånger

Mål är en viktig grund för att kunna mäta resultat och förbättra en verksamhet, till exempel när man jobbar som testledare eller är ansvarig för kravhanteringsprocessen. Om mål saknas eller är luddigt formulerade försvinner motivationen oavsett hur starkt motiverad man är från början. Det är svårt att sätta mål. Om målen är diffusa fattar ingen vad de ska göra. Är målen för lågt satta sker ingen utveckling. Om målen är för högt satta resulterar det i besvikelse om man bara når halvvägs.

Mål kan finnas på många nivåer, exempelvis för ledningsnivån, för olika arbetsgrupper eller projekt och för varje individ. Målen som finns på den högsta nivån bör detaljeras till gruppmål och vidare till individernas mål så att alla medarbetare känner att deras mål avspeglar organisationens övergripande mål.

SMART

En teknik som underlättar formulering av mål är förkortningen SMART som betyder att varje mål ska vara

 • Specifikt
  Målet bör beskriva vem, vad, när, hur och varför.
 • Mätbart
  Målet är mätbart om det är tydligt hur man bedömer om målet är uppfylld eller om du kan svara på frågan ”hur ska jag mäta det här?”
 • Accepterat
  Målet bör accepteras av den som ska uppfylla målet. Ett bra sätt är att låta medarbetare själva sätta sina egna mål i stället för att exempelvis testledaren sätter målen för testarna.
 • Realistiskt
  Är målet möjligt att uppfylla?
 • Tidsbestämt
  Annars riskerar man att målen aldrig uppfylls

Exempel på SMART mål

Här följer ett exempel på målformulering för en testgrupp:

Bakgrund

Vi ska förbättra kvaliteten på våra egenutvecklade system. Detta ska vi uppnå genom att införa automatisering av utvecklarnas enhetstester och utbilda testare och testledare. Beställare av detta projekt är VD. Målen är framtagna av utvecklare, testare och testledare i en serie workshops under våren.

Mål:

 • Utvecklarna ska automatisera komponenttesterna och målet är att alla system vid kommande årsskifte uppnår minst 75 % kodsatstäckning.
 • Vid samma tidpunkt ska samtliga testare ha genomgått en fördjupningskurs i test. Testledarna ska även ha gått testledarutbildning.

De här målen är...

 • specifika eftersom de tydligt beskriver vad som behöver göras för att nå målet.
 • mätbara eftersom det går att mäta kodtäckningen med hjälp av ett testverktyg.
 • accepterade av VD och av dem som ska uppfylla målen. Det är viktigt att säkerställa att målen verkligen är förankrade på riktigt hos personerna som ska uppfylla dem, så att det inte bara är något som ledningen har bestämt.
 • realistiska om förutsättningarna är tillräckligt bra i dag. Om det finns rätt teknisk miljö för att automatisera tester och utvecklarna ges tid att införa automatisering är målet realistiskt. Likaså om testarna redan i dag går testutbildningar.
 • tidsbestämda. Uppfyllelsen av målen ska mätas vid årsskiftet.

Avslutningsvis

Följ upp målen kontinuerligt så att målen inte blir en skrivbordsprodukt utan egenvärde. Målen kan till exempel följas upp på månadsmöten eller på speciellt avsedda uppföljningsmöten. Poängtera att det är troligt att målen kommer att ändras så att risken för missförstånd minskar.

Tips för vidare läsning

 • För dig som vill lära dig mer om hur man sätter mål inom test och kravhantering rekommenderar vi kurserna Kravledning och Testledning
 • Målformulering behandlas i boken ”Kravhantering för IT-system” av Ulf Eriksson, Studentlitteratur 2006. 

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln