Samspel mellan Scrumteam och Kanbanteam

2016-09-15 Artikelbanken Redefining Quality Test Läst 4088 gånger

När det gäller mjukvaruutvecklingen är de agila metoderna mycket effektiva, bland annat tack vare:

• Korta utvecklingscykler
• Oftare leveranser
• Snabbare anpassning till förändringar
• Mindre buggar
• Ökad transparens
• Förbättrad visualisering
• Klar uppfattning om projektets framfart

Listan är lång. Projekt som använder t. ex. Scrum eller Kanban som ramverk stannar ofta upp och granskar hur utvecklingen står till gentemot krav och förväntningar. Å andra sidan står agila projekt hela tiden inför stora utmaningar där de tre största är: 1) estimering, 2) kravhantering och 3) acceptans.

Inte nog med det. Allt oftare stöter vi på ett mjukvaruprojekt med delat ansvar mellan flera mindre utvecklingsteam där numera nästan alla team använder sig av någon form av agil utveckling. De olika teamen integrerar och använder sig av varandras leveranser vilket i sin tur ställer höga krav på synkroniserade utvecklingsprocesser och tydlig kommunikation.

Jag har själv stött på dessa utmaningar, till exempel i ett projekt där man hade ett Kanbanteam och ett Scrumteam som tillsammans skulle utveckla och leverera en produkt eller en tjänst. Kanbanteamet hade sina krav samlade i backloggen i form av en lång lista på aktiviteter och uppgifter som skulle göras för att uppfylla kraven. Aktiviteterna togs om hand allteftersom, utan någon tydlig prioritering eller tidsestimering. Scrumteamet använde sig av ”förväntade” leveranser från Kanbanteamet. Kanbantavlan, som visade aktiviteter och dess tillstånd, var transparent för Scrumteamet, dock var det inte möjligt att se när var och en av aktiviteterna skulle vara klara och därmed ingå i en leverans. Dessvärre planerade Scrumteamet sina utvecklingsresurser och 2-veckors sprintaktiviteter efter dessa okända leveranser från Kanbanteamet.

I denna situation uppstod ofta missförstånd och missnöje, eftersom de två teamen var beroende av varandra, men deras respektive arbetssätt var olika. Som testande testledare var det inte mitt uppdrag att förena Kanban- och Scrumteamen. Mitt uppdrag bestod av att testa deras leverans för att produkten skulle bli så bra som möjligt för slutkunden. Jag insåg direkt att för att förbättra produkten så måste dessa team kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt. Jag frågade mig själv: vad kan jag göra i den här situationen för att undvika missförstånd, missnöje och för att få till ett effektivt samspel?

Jag insåg att jag inte kunde tvinga det ena eller det andra teamet att byta metodik, utan vi behövde utgå från bägge teamuppsättningars situation. För att kunna skapa en så bra slutprodukt som möjligt hittade jag på ett nytt sätt för att få teamen att fortsätta arbeta på sina respektive arbetssätt men enkelt kunna arbeta tillsammans. Jag respekterade och behöll två olika arbetssätt och hittade ett bra samspel mellan dem. Trots att detta inte var mitt ansvar, så klev jag utanför min arbetsbeskrivning och fick två team som jag själv inte arbetade med att fungera bättre ihop. Det är så vi på Konsultbolag1 vill arbeta med Redefining Quality. Det handlar om att alla måste ta ansvar för att skapa ett konkurrenskraftigt resultat.

Så, hur kan man göra för att få ett Scrumteam och ett Kanbanteam att arbeta tillsammans?

Man kan till exempel införa veckovisa korta workshops inom Kanbanteamet i syfte att planera, prioritera och estimera aktiviteter för kommande tre veckor. Listade aktiviteter och tydliga leverabler dokumenteras i en 3-veckors roadmap, ett dokument som sedan skickas till Scrumteamet. Kanbanteamet kan granska och uppdatera roadmapen varje vecka, och skicka uppdateringen till Scrumteamet. Scrumteamet kan på det här sättet få kunskap om leveranserna i förväg, och därmed bättre planera sina resurser och sprintaktiviteter.

Jag ser en stor fördel att anpassa sina processer och rutiner i syfte att införa förbättringar i ett mjukvaruprojekt. Projekt som präglas av öppenhet, positiv ledarskap och tydlig kommunikation, kommer snabbare fram till vilka processer och rutiner som fungerar bäst för projektet. Det handlar alltså om kontext och samspel. 

Hur ser du på utmaningen i samarbete mellan två eller flera agila team?

Dela artikeln