Hannes Lindblom

Testartips1 #61 - Testa om systemet är konsekvent med sig själv

2019-08-30 Blogg Test Testartips Läst 1884 gånger

Det är ofta nyttigt att ta ett kliv tillbaka och se helheten när man tillbringat lång tid nedgrottad i detaljer, så också när det gäller test. När en ny funktion tas fram så är det lätt att snöa in helt på att vända ut och in på varenda detalj i den funktionen, men vad man riskerar att missa då är hur den funktionen stämmer överens med resten av systemet. Till exempel:

  • Är felmeddelanden skrivna på samma format som andra delar av systemet?
  • Är designen konsekvent med andra delar av systemet?
  • Är logiken i användningsflödet överenstämmande med liknande funktioner i andra delar av systemet?
  • Om man backar ur funktionen, är beteendet då överensstämmande med hur urbackning fungerar i andra delar av systemet?

Förhoppningsvis finns det i det sammanhang du verkar i generella riktlinjer för hur punkterna ovan ska implementeras, och om så är fallet så kan du både jämföra med andra delar av systemet och stämma av mot dessa riktlinjer. Fler orakel ger dig bättre möjlighet att upptäcka potentiella problem.

Konsekvenstänket är inte heller begränsat till när ny funktionalitet införs, att regelbundet utforska systemet från olika infallsvinklar, till exempel via så kallad tour testing, kan leda till många intressanta upptäckter.

Läs fler testartips här

Dela artikeln