Testledarens vardag

2011-03-07 Artikelbanken Test Läst 12910 gånger

Testledarens vardag handlar inte bara om att ha goda kunskaper om planering, förberedelse och genomförande av tester. Man brukar säga att testledaren är ”spindeln i nätet”. I sitt dagliga verk kommer testledaren i kontakt med många olika typer av människor, grupper och yrkesroller, som befinner sig på olika kunskapsnivåer gällande test. Testledaren behöver förutom att ha goda kunskaper om test, testprocesser och allt vad det innebär, vara en bra ledare och kunna kommunicera med olika målgrupper. Allt från kollegor med avancerade it-kunskaper till kollegor med djupa verksamhetskunskaper.

Uppgiften låter ju nästan oöverstiglig, måste man vara en övermänniska för att vara en bra testledare?

Nej är svaret, däremot är det till god hjälp om man reflekterar och funderar lite kring om hur man som ledare hanterar olika typer av människor, grupper och yrkesroller.

Att vara ledare och bygga teamkänsla:

Det som är viktigt som ledare är att bygga upp ett förtroende för sig som ledare. Att bjuda in är ett bra sätt att få igång en bra dialog. Att skapa en bra och trivsam anda är även det viktigt. Om alla kollegor tycker att det är kul på arbetsplatsen gynnas arbete och teamkänsla. De personer man leder befinner sig ofta i olika faser, en del är mycket erfarna och behöver därför inte styras lika mycket som de som är nybörjare. Ju bättre du lär känna dem du leder och dig själv som ledare, desto lättare är det att agera och leda. En duktig och erfaren ledare behöver inte bevisa någonting för sig själv och andra. En bra ledare låter gärna dem han/hon leder kliva fram.

Att hantera konflikter:

Konflikter kan alltid uppstå när människor skall umgås och samarbeta. Här är det viktigt att man som ledare försöker ta tag i situationen innan den eskalerar. Om du märker att saker och ting inte står riktigt rätt till i din arbetsgrupp eller i din närhet, upp med problemet på bordet så fort som möjligt. Det är mycket enklare att hantera missnöje och konflikter innan de har hunnit växa till sig. Om du som ledare lyckas bygga ett förtroende och tillit till dina medarbetare ökar chansen att de vänder sig till dig när saker och ting inte står rätt till.

Att hantera olika yrkesroller:

Här nedan följer några roller som en testledare kan komma/kommer i kontakt med. Dessa roller kan vara på mer eller mindre olika nivåer när det gäller testkunskap. Det är viktigt att ta reda på vad hon/han befinner sig i för mognadsfas när det gäller test.

 • Projektledare
 • Testare
 • Utvecklare
 • Utvecklingsledare
 • Verksamhetspersoner
 • Beställare
 • Kravanalytiker
 • Driftpersonal

Det är viktigt att inse att varje yrkesroll bidrar med sin kunskap till helheten. Den duktiga it-teknikern eller utvecklaren har många gånger djupa kunskaper som gör det möjligt att förverkliga verksamhetens behov av it-stöd. Här gäller det att visa respekt och nyttja kunskapen utan att hamna på så kallad ”bitnivå” (detaljnivå). En del utvecklare/tekniker tenderar att lägga sig på en väldigt teknisk och detaljerad nivå. Många gånger får man försöka få personen i fråga att lyfta blicken för att se helheten.

Projektledaren kan vara allt från den välplanerade till den som kör på utan någon större planering. Många gånger får du här försöka stödja och få den oplanerade projektledaren att gå i rätt riktning genom att till exempel hjälpa till med planering av projektet. Ibland har man en projektledare som har god kunskap om och inser att en god testledare är nyckeln till projektets framgång. Detta leder till en bra dialog mellan projektledaren och testledaren som i slutändan borgar för god kvalitet i det projektet levererar till verksamheten.

Tyvärr kan man råka ut för projektledare som är alltför fokuserade på sina milstolpar. Då är du som testledare en besvärlig typ, när du kommer med din testrapport med alla fel. Detta leder ofta till att du som testledare inte får möjlighet att genomföra nödvändiga tester som i sin tur innebär dålig kvalitet på det som levereras. Här är det inte lätt, eftersom du som testledare är mer eller mindre i händerna på projektledaren. Det gäller att vara pedagogisk och förklara vikten av test och påpeka att projektet i slutändan kommer att tjäna på väl genomförda tester.

Många verksamhetspersoner anser fortfarande att de beställer och projektet levererar. Där emellan behöver de inte engagera sig. Det beror många gånger på okunskap, men även på tidsbrist, på grund av att ledningen inte tagit hänsyn till att verksamheten ska delta i projekt samtidigt som de ska sköta sin linjeverksamhet. Som testledare gäller det att pedagogiskt försöka sälja in test tidigt i utvecklings-fasen. Att förklara att väl genomförda krav som granskas tidigt av alla inblandade, från utvecklare till testare grundar för bra förutsättningar inför utvecklingen. Det är också viktigt att förklara att det blir billigare att åtgärda ju tidigare man hittar missar och otydligheter i kraven. Man bör också påpeka att det är viktigt att verksamheten är med och testar/verifierar kraven under utvecklingen.

Sammanfattning

 • Ju mer du lär dig om dig själv desto bättre kommer du att bli som ledare
 • Ta hänsyn till vilken yrkesroll som du kommunicerar med
 • Tänk på att dina projektmedlemmar befinner sig i olika faser gällande sin kunskapsnivå
 • Underskatta inte värdet av att skapa en trevlig stämning i gruppen, ett gott skratt mår alla bra av
 • Låt inte konflikter eskalera, ta tag i situationen direkt

Nästa steg

För dig som inte har gått en utbildning inom testledning är Konsultbolag1s kurs Testledning ett självklart val.

Du kan även lära dig mera om dessa områden genom att läsa våra tidigare artiklar i ämnet, bland annat:

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln