Charlotta Carlsson

Testverktyg - arbetsglädje eller strul?

2017-01-31 Blogg Test Läst 2331 gånger

Är det du som äger ditt testverktyg eller är det tvärtom? Vi skaffar ju ett verktyg för att det på något sätt ska göra oss effektiva i att uppnå verksamhetens mål, eller hur? Men blir det alltid så? Ger verktyget dig inspiration till nya idéer och smarta rutiner eller begränsar det dig?

De verktyg du använder (oavsett om de gäller test eller något annat) påverkar väldigt påtagligt din arbetsdag och ditt sätt att se på dina arbetsuppgifter. I förlängningen inverkar det på hela gruppens eller projektets effektivitet och arbetsglädje under lång tid. Jag tycker detta förvånansvärt ofta underskattas. Vi tror gärna att verktygen i sig ska effektivisera verksamheten men det är först i kombination med arbetsprocesserna och människorna som det händer.

Resultatet av ett verktygsinförande blir därför inte en effektivisering om verktyget känns struligt att använda. Det kostar att välja ”fel” verktyg som är under- eller överdimensionerat för ditt verkliga behov. Det är lika dumt att välja ”rätt” verktyg men inte ha tid att förvalta det och utnyttja dess fulla kapacitet.

Så hur undviker man det? Gör en förstudie!

 1. Formulera ett tydligt behov som ska lösas. Finns det flera, prioritera.
 2. Utvärdera tänkbara verktygsalternativ mot behoven. Även alternativet att fortsätta som tidigare tas med som jämförelse.
 3. Låt dig också överraskas! Verktygen kan innehålla sådant som du inte visste att du saknade.
 4. Ta reda på om andra användare gillar verktyget. Det är ett gott tecken. (Men kom ihåg att bara för att ett verktyg gör nytta i en verksamhet behöver det inte vara lösningen i din…)
 5. Gör en kostnads-nyttoanalys som även omfattar kommande förvaltning av verktyget.
 6. Ta fram ett förslag på hur införande och förvaltning ska gå till.
 7. Försäkra dig om att verktygsprojektet är förankrat hos ledningen och finansierat.

Omfattningen av en sådan förstudie dimensioneras förstås efter storleken på verksamheten och därmed de risker som är förknippande med valet av verktyg. Finner du nu ett bra alternativ – grattis! Om inte – våga avvakta.

Och när du har bestämt dig för att satsa? Det svåra är inte att köpa in och installera verktyget. Utmaningarna är förändringsarbetet som ska få verktyget att landa väl i organisationen. Du måste vara beredd på att lägga tid på att konfigurera verktyget så att det stödjer din verksamhet; börja med ett proof-of-concept, ta in synpunkter, stöt och blöt konfigurationen i några varv mot de behov som finns. Det behöver inte ta mycket tid. Men det behövs.

Nöj dig alltså inte med mindre än att:

 • Verktyget löser det faktiska behov som du hade från början (det är lättare än man tror att glömma bort!)
 • Du känner att du kan göra det du vill, inte att verktyget styr över dig
 • Verktyget ger valuta för förvaltningskostnaden
 • Det inspirerar dig att utveckla arbetsprocesserna över tid

Rätt utvalt, konfigurerat och infört kommer ditt testverktyg att bli din bästa kompis.

Dela artikeln