Utforskande testning/Exploratory Testing

2006-10-02 Artikelbanken Test Läst 9623 gånger

Utforskande testning (Exploratory Testing, ET) innebär att man testar utan att ta fram skriftliga testfall i förväg. I stället skrivs testfallen samtidigt som testarna lär sig systemet och utför testfallen.

Det finns likheter med ad hoc-tester, men skillnaderna är betydande. I ad hoc-tester används inga testfall alls, vilket innebär att det är svårt att efteråt säga vad som testats. Det är också svårt att upprepa testerna på liknande sätt nästa gång de ska utföras eftersom man inte dokumenterat vad man gjort. Ad hoc-tester medför också problem med felrapportering eftersom det är svårt att exakt återupprepa den sekvens som ledde fram till att felet påträffades och det är svårt att minnas alla detaljer i det arbete man utfört. Om man skulle testa ett program som Word med ad hoc-tester, skulle man kunna klicka runt lite här och där, baserat på sin intuition, erfarenhet av fel som påträffats tidigare eller utgå från de arbetsuppgifter som man normalt utför i Word vilket gör att testerna bli ostrukturerade, svåra att upprepa och inte hittar tillräckligt många fel.

Om man testar Word med utforskande testning skulle man arbeta mer strukturerat och exempelvis gå igenom samtliga menyalternativ i samtliga menyer från vänster till höger. Samtidigt som man testar, skriver man ned vad man gör och därmed blir testerna spårbara och efteråt går det att se vad man har testat. Man kan använda de nedskrivna kommentarerna nästa gång testerna ska utföras och därmed återupprepas testerna mycket mer exakt än vad som är möjligt när testerna görs ad hoc.

Man kan jämföra utforskande testning med att lägga ett pussel. Om man arbetar med traditionella testtekniker skulle man börja med att ta fram ett mycket stort antal testfall innan man började pussla. Testfallen skulle behöva vara mycket detaljerade och planeringstiden skulle bli ytterst omfattande. I utforskande testning provar man sig fram baserat på sin erfarenhet och byter strategi under arbetets gång om det behövs.

Några viktiga delar i utforskande testning

 • Testidéer
  Testidéer är idéer på sådant som man vill testa. Jag kallar dem checklistor. En checklista består av många kortfattade testinstruktioner. En checklista kan innehålla namnen på de fönster som ska testas eller rubriker på alla krav. Checklistan kan tas fram innan testerna inleds.
 • Kritiskt tänkande baserat på testarnas erfarenheter
  Testarna använder sina kunskaper om testtekniker såsom gränsvärden och positiva/negativa tester för att välja hur systemets funktioner ska testas så att flest fel hittas.
 • Noggrannhet
  I utforskande tester går man strukturerat tillväga och arbetar noggrant. Man dokumenterar för att efteråt kunna dra slutsatser.
 • Tidigare erfarenheter
  Testarna använder sina tidigare erfarenhet om var fel typiskt brukar förekomma i det här systemet eller i den här typen av system.
 • Partestning
  Testerna bedrivs av två testare vid varje dator. Den ena testaren dokumenterar och den andra utför själva testerna. Testarna hjälper varandra med kreativitet och nya infallsvinklar. När den ena testaren tröttnar, byter de arbetsuppgifter med varandra. Partestning innebär att granskning utförs kontinuerligt och leder därför till högre kvalitet.

Användningsområden för utforskande testning

 • Utforskande testning kan användas om kraven ändras kontinuerligt eller om kraven är bristfälliga, i dessa fall är det svårt att arbeta med traditionell testplanering.
 • För att snabbt få kunskaper om systemets kvalitet och riskområden inför kommande tester.
 • För att testarna snabbt ska lära sig systemet vilket gör att efterföljande tester kan bli bättre.
 • Som komplement till traditionella tester, exempelvis i samband med regressionstester.

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln