Vår koncernchef intervjuad i Styrqa

2017-01-31 Blogg Nyheter Läst 2449 gånger

Styrqa har intervjuat vår koncernchef, Paulina Illman. Läs deras intervju här nedan eller via deras sida: Styrqa.se  

STYRQA-SPECIAL:

Vi intervjuade Paulina Illman, hur har hon tänkt och vad har gett henne framgång?

Paulina Illman har ett starkt engagemang för att kvinnor ska våga ta karriärchanser och att fler ska sikta på högre positioner i företagen för att både kunna påverka företagens utveckling, men också för att det innebär roliga och utmanande  arbetsuppgifter. Många är rädda för att ta ytterligare steg i karriären, men den roll som jag upplevt som mest pressande är mellanchefens, säger Paulina. Själv tog Paulina Illman plats som koncernchef på Konsultbolag1 i början av 2016, efter flera år som ansvarig för Stockholmsdelen. Konsultbolag1 är ett konsult- och utbildningsföretag med dryga 100-talet anställda specialiserade på leveranser inom kravhantering och test av IT-system. Paulina bestämde sig redan som 25-åring att vid 35 år skulle hon vara chef och vid 45 VD. Det har hon slagit med råge.

- Jag tror på att sätta mål. Själv har jag satt mål för 3-årsperioder i min karriär och jag är övertygad om att det är lättare att göra karriär om man stakar ut sin karriärväg. Det blir lättare att ta chanser och erbjudanden som kommer, men också att tydligt kommunicera att man vill ta mer ansvar.

Fällor i karriären

Paulina ser en fälla i att kvinnor ofta väljer chefsroller som inte handlar om affären, till exempel inom stödfunktioner som HR, marknad och kommunikation. Det är mycket svårare att kunna gå vidare till en VD roll om man inte haft affärsansvar.

- Den bästa grunden är att börja tidigt med sälj och att jobba mot kunderna under en period. Det är en bra skola, säger Paulina. Många kvinnor tenderar att fastna i utförarroller. De är ofta bra på att genomföra och får mycket ur händerna och får också mycket erkännande för det.

Själv behövde Paulina en chef som aktivt uppmanade henne att ta en erbjuden konsultchefsroll.

- Jag trivdes så bra i min projektledarroll. Då ställde han mig mot väggen och sa att jag skulle ”bli omsprungen av en rad pojkspolingar, och undra vad som hände” om jag inte tog den här chansen. Det fick mig att tacka ja, berättar hon. Något hon inte ångrat. Paulina har dragit lärdom av sin egen erfarenhet och uppmuntrar och utmanar sina medarbetare att ta nästa utmaning i karriären när hon ser potentialen.

Gillar städjobb

Paulina fick sitt första VD jobb i ett företag där hennes företrädare gärna ville rekrytera en kvinna. Hon beskriver det som ett städjobb där företaget hade en krympande kundbas, låga marginaler och eftersatta processer. Det är en situation som hon trivs med.

Egenskaperna som lett till framgång

Vilka egenskaper har hon som gör att hon lyckats med att både göra en karriär till koncernchef och dessutom ha roligt på jobbet? Paulina säger att det är viktigt att ha koll på sitt belöningssystem. Med det menar hon det som får individen att gå igång, bli inspirerad och känna tillfredsställelse. Det underlättar också för att kunna hålla ut och göra de jobbiga och tråkiga sakerna.

- Jag är bra på att fatta beslut. Jag har oftast en tydlig inre kompass som pekar på när jag ska säga ja eller nej, säger Paulina.

Hon har sett många dåliga exempel på chefer som är rädda för att fatta beslut. Men att inte fatta beslut blir också ett beslut i sig, dock ett som man har mindre kontroll över. Hon är strävar till att vara tydlig och rak i sin kommunikation och skapar ett klimat som uppmuntrar idéer och eget ansvar. Så får hon sina medarbetare med sig på vägen mot framgång

- Micromanagement är inget för mig, säger hon. Jag litar på att mina medarbetare tar ansvar och gör ett gott jobb, och det är sällan det fallerar.

Paulina har också valt att ha regelbunden kontakt med flera headhunters under åren.

- Jag har haft nytta av att få se vad som finns i huvudet på dem och hur de tänker. De har en god bild över marknadens kompetensbehov och de har hjälpt mig i min planering och gett mig insikter i vad som krävs.

Ensamt på toppen?

Paulina har löpande haft två mentorer och har ett nätverk som hon kan reflektera och bolla utmaningar med. Att underhålla sina kontakter är viktigt, och extra viktigt är att göra det när man inte behöver dem.

- Ensam är inte stark. Jag växer både som chef och människa i relation till andra människor.

Paulina är själv ett exempel på en kvinnlig VD som trivs med sitt arbete, levererar goda resultat och som gärna lyfter fram de duktiga kvinnorna i sin  organisation.

- Kvinnor ska ha samma förutsättningar och behöver ibland en extra knuff av chefen för att inte vara för självkritiska och våga kliva fram.

Tips från Paulina!

  • Välj rätt chef

  • Fastna inte i utförarrollen

  • Satsa på att jobba med affären

  • Träna på att fatta beslut

  • Ha koll på ditt belöningssystem

  • Ha roligt

Skribent: Katarina Huss, Styrqa, 14/12-2016

Dela artikeln