Välkommen Magnus Sjöholm till vårt kontor i Malmö

2018-04-24 Medarbetare Läst 1798 gånger

Nu är det vår i Skåne, hur har den varit i år?
Klart kallare än vad jag kommer ihåg från tidigare år! Men det är ju fortfarande bättre med en kall torr vår här än en regnig, ruggig vår i London.

Hur länge har du varit med på Konsultbolag1?
Jag startade den 19 februari, både på Konsultbolag1 och samtidigt på mitt första uppdrag hos Verisure i Malmö. Jag var väldigt glad att det redan var konsulter från oss där som jag nu har lärt känna allihop. 

Vad var det som gjorde att du valde Konsultbolag1?
Både storleksmässigt och hur vi fokuserar enbart på test/krav kändes bekant från min senaste arbetsgivare. Jag har jobbat på stora konsultbolag tidigare och det känns som man försvinner lite i mängden där (det kan ju iofs ha fördelar också...) Jag blev också intresserad av kunderna som Konsultbolag1 har, samt en bra spridning vad gäller branscher.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?
Den största utmaningen är nog skillnaden att jobba på ett teknik-fokuserat företag jämfört med finansiella organisationer. Jag har redan lärt mig en massa om hur larm system funkar, vem kunde tro att det var så komplicerat!! Sen känns kunden som ett ungt företag vad gäller testning och det finns plats för mycket förbättringar men det är ju bara min första uppfattning!

Har du några mål som du vill uppfylla under ditt yrkesliv?
Jag vill fortsätta lära mig om nytänkande inom testning och att hjälpa företag bli bättre på att utveckla produkter som dom egentligen vill ha istället för kompromisser.

Hur tror du att kvalitet kommer att påverka vår bransch i framtiden?
Det bästa som kan hända tror jag vore att kvalitet inte behöver diskuteras, det blir en naturlig del av hur alla inom ett projekt tänker automatiskt. Det skulle innebära mindre egentligt test-utförande och mer inriktning på att förbättra processer kring kvalitet av produkten.

Har du något att bjuda på som vi andra inte vet om dig?
Jag har försökt lära mig att spela golf i flera år med mycket begränsad framgång! Allvarligt talat, efter ha tillbringat dom senaste 22 åren i England, dom senaste 16 inom testning, har jag erfarenhet att jobba med människor från alla nivåer inom ett företag. Det hjälper speciellt när man försöker förklara värdet av testning och förbättrade processer

Dela artikeln