Hannes Lindblom

Veckans testartips #11 - Loggfilen är din vän

2018-04-14 Blogg Test Testartips Läst 1774 gånger

De flesta applikationer och system har en eller flera loggfiler dit viktiga händelser skrivs. Här kan det finnas mycket värdefull information för dig som testar. Det vanligaste scenariot är att bifoga loggfilen eller utdrag ur den som kompletterande information i felrapporter. Detta är förstås ett viktigt användningsfall, men det finns flera andra. Jag har för vana att ha systemloggen öppen samtidigt som jag testar, på så sätt kan jag upptäcka konstigheter och avvikelser som inte märks i applikationen, men som ändå kan vara potentiella problem. Dyker det minnesdumpar eller andra felmeddelanden kan det vara värt att lyfta fram som risker, även om de inte har direkt användarpåverkan. Det kan ju fortfarande röra sig om saker som påverkar prestanda eller stabiliteten i produkten. Eller så kan det vara symptom på något som i ett annat scenario orsakar större följdproblem. Ur ett testbarhetsperspektiv är det också viktigt att inte bara agera passiv mottagare av informationen i loggfilen, utan att aktivt jobba för att förbättra innehållet i den. Allt som systemet gör är ju inte synligt för användaren och ibland behöver man som testare några extra utskrifter i loggen för att verifiera att en specifik händelse inträffat. Om du inte har tillgång till koden själv så har du förhoppningsvis nära kontakt med utvecklingssidan, så att du kan få in de ändringar som krävs för att kunna testa systemet på ett effektivt vis.

Läs fler testartips här

Dela artikeln