Martin Pihl

Veckans testartips #19 - Testrace

2018-06-18 Blogg Test Testartips Läst 3277 gånger

Det här en teknik som jag snappat upp på ett utvecklingsföretag som jobbade efter en agil process, med många kors-funktionella teams som var och en hade ansvar över en delmängd av funktionaliteten. De körde gemensamma iterationer, två till tre veckor långa, och levererade funktionalitet i slutet av varje iteration. För att säkerställa  och lära känna denna funktionalitet som skulle levereras så samlades hela teamet på slutet i varje iteration och deltog i en tidsavgränsad aktivitet, ett så kallat testrace. Testracet gick ut på att testa igenom den nya funktionaliteten. Inte bara testare utan även utvecklare, designers, dokumentations-specialister, produkt-ägare, etc. deltog i detta. Slutresultatet av denna aktivitet var inte bara nya buggar (förhoppningsvis inte), utan även (1) ett gemensamt avtal om huruvida funktionaliteten var tillräckligt bra för att släppa och (2) en förståelse och kompetens i de delar av funktionaliteten som gjordes av andra team än sitt egna.

"Nya ögon på funktionalitet och delat avtal om kvalitet"

Läs fler testartips här

Dela artikeln