Hannes Lindblom

Veckans testartips #25 - Lär av bugghistorien

2018-09-24 Blogg Test Testartips Läst 1709 gånger

Att komma in som nyanställd eller konsult i ett nytt sammanhang kan vara utmanande på många vis, så även ur testperspektiv. Det är inte alltid lätt att förstå vilka risker som väsentligast eller i vilka områden problem oftast uppstår. Speciellt om man har skiftat fokus till en ny bransch eller en helt ny typ av produkt. Att hitta rätt ambitionsnivå och fokus i sina tester kan vara en konst i sig innan man samlat på sig erfarenhet inom den aktuella kontexten.

Ett första uppenbart tips är förstås att prata med andra teammedlemmar, utvecklare, testare, produktägare eller andra i din närhet. Ett bra komplement till detta kan vara att ta en titt i buggdatabasen om en sådan finns. Detta är en metod jag använt flera gånger på nya uppdrag för att skaffa mig en bild av vanliga fel och problematiska områden. I vissa databaser är buggarna kategoriserade per komponent/funktionsområde och då går det att göra sökningar och räkna antalet felrapporter per område. En annan variant är att helt enkelt skumma igenom rubrikerna på felrapporterna och försöka hitta mönster. Ofta går det att få en känsla för vilka typer av fel som är vanligast. Ett tips här kan vara att ta hänsyn till hur gamla felrapporterna är, många områden är problematiska när de är nya men stabiliseras över tid.

Läs fler testartips här

Dela artikeln