Hannes Lindblom

Veckans testartips #30 - Skapa intresse för kvalitetsarbetet genom visualisering

2018-10-26 Blogg Test Testartips Läst 2937 gånger

Vi som jobbar med mjukvarukvalitet förespråkar ofta att alla ska vara inblandade i och intresserade av kvalitetsarbete. Men hur åstadkommer man detta? Ett väldigt kraftfullt knep kan vara att ta initiativ vad gäller att visualisera data runt olika kvalitetsaspekter. Några exempel på detta från min egen karriär:

  • Diagram över antalet buggrapporter av olika allvarlighetsgrad grupperat på tidigare releaser.
    Detta gav intressanta diskussioner på ett teammöte där det blev många diskussioner om trender och orsaker mellan både testare, utvecklare och chefer.
  • Visualisering av komplexitetsmått i olika kodmoduler.
    Skapade stort engagemang och diskussioner om refaktorering bland utvecklarna när jag visade dem detta.
  • Visualisering av historiska testresultat av automatiska tester.
    Sporrade diskussioner runt hur vi kunde jobba med att höja kvaliteten på testerna och minska antalet "röda" tester. 

Kom ihåg att den första rapporten du tar fram behöver inte vara fulländad, varken datamässigt eller visuellt. Det viktiga är diskussionerna som skapas. Det finns många som går igång på tabeller, diagram och grafer, och en visualisering byggd på data är oftast mycket mer effektiv än svepande påståenden som att "kvaliteten har blir sämre på sista tiden". Ett varningens finger bör dock höjas: att skapa visualiseringar som de ovan kan ibland bli lite av en Pandoras ask, man vet inte vad man släpper lös. Visualiseringarna kan få spridning och tolkas på helt andra sätt än de du föreställt dig, så var noga med att förklara sammanhang och begränsningar för det data du samlat in i samband med att du presenterar det.

Läs fler testartips här

Dela artikeln