Hannes Lindblom

Veckans testartips #37 - Att testa ofärdig funktionalitet

2019-01-14 Blogg Test Testartips Läst 1739 gånger

Något som sitter i ryggmärgen hos många som arbetar med test, men som ändå är värt att diskutera är frågan om när något ska testas. Problematiken ligger i att testar vi något tidigt så är det ofta omoget och mycket kommer att hinna ändras efter att testerna körts, och testar vi i strax innan release får vi återkoppling väldigt sent. Så när ska man testa då? Det enkla svaret är "hela tiden" men i många sammanhang har man inte en, utan flera parallella spår i sin testning, och måste då gör en avvägning mot var testningen ger mest värde för tillfället. I testartips nr 22 skrev vi om hur du övergripande kan prioritera ordningen på testerna. Men en dimension ytterligare att beakta är att i vissa sammanhang behöver man väga in just detta med hur färdig funktionaliteten är. Ibland finns det möjlighet att få testa funktionalitet som är långt ifrån produktionsredo, men ändå går att köra vissa delar av. Det finns ofta värde i att testa sådan funktionalitet också, på samma vis som det i en dokumentgranskning kan vara värt att skumma igenom ett första utkast av dokumentet. Ska du ställa sådan testning mot att testa "färdig" funktionalitet kan du förutom checklistan i det länkade inlägget också behöva väga in faktorer som:

  • Vilka delar av funktionaliteten går att testa i nuvarande skick? Om det bara är en liten begränsad mängd som fungerar så tar det ju ofta inte så lång tid att testa heller, så då kan en liten insats ge relativt stort värde.
  • Kan jag lära mig något och få nya insikter inom området genom att ägna lite tid åt att testa det? Att testa något genererar nästan alltid nya testidéer och insikter.
  • Hur mycket har utvecklarna inom respektive område att göra? Utvecklare som redan fått en mängd saker att åtgärda inom ett område behöver kanske kan vänta lite med att få ytterligare återkoppling på kvaliteten då buggarna annars ändå bara riskerar att hamna på hög. Att ge rätt information vid rätt tidpunkt är en konst i sig.

Att avgöra vad som är värt att testa när är ingen lätt avvägning, men ofta är det en avvägning som behöver göras. Med hjälp av punkterna ovan och det länkade testartipset hoppas jag att du fått lite mer hjälp att göra den avvägningen i din vardag.

Läs fler testartips här

Dela artikeln