Mats Winnert

Veckans testartips #44 - Spetsa till buggrapporten med anropshistorik från webapplikationen

2019-03-04 Blogg Test Testartips Läst 1358 gånger

När något går snett i en webbapplikation och behöver buggrapporteras finns det ofta viktig information i kommunikationen mellan klienten (frontend) och servern (backend) som nödvändig för felsökning av problemet. I Chrome och andra webbläsare kan du enkelt kopiera ut denna kommunikation till ett JSON-objekt (HAR-arkiv) som du kan bifoga till eller klistra in i buggrapporten. Så här går du till väga i Chrome:

  1. Öppna utvecklarverktygen (F12).
  2. Gå till nätverksfliken
  3. Reproducera problemet i det grafiska gränssnittet i webbappplikationen.
  4. Högerklicka på något av meddelandena som loggats under nätverksfliken och välj "Copy all as HAR"
  5. Klistra in den loggade meddelandehistoriken på lämpligt ställe.

Svårare än så är det inte att underlätta för den som ska utreda problemet.

Läs fler testartips här

Dela artikeln