Hannes Lindblom

Veckans testartips #45 - Testa användarupplevelsen under last

2019-03-12 Blogg Test Testartips Läst 1434 gånger

I ett tidigare testartips diskuterade vi att det kan vara viktigt att testa ett system när förhållandena är långt ifrån ideala. Ett sätt att konkretisera detta på är att faktiskt använda systemet samtidigt som det utsätts för last för att få en känsla för användarupplevelsen under sådana förhållanden. Traditionellt så delar vi upp funktionell test och lasttest i två aktiviteter som separareras så långt ifrån varandra som möjligt för att inte störa varandra. Men vänder man på myntet finns en hel del insikter att hämta också. Kanske går det att hitta funktionalitet i applikationen som kan anpassas för att ge ett rappare beteende även om svarstiderna är långa? Ofta kan en applikation upplevas mycket rappare om man bara ändrar ordning eller prioritet på vad som ska laddas först och hur det visualiseras.

Läs fler testartips här

Dela artikeln