Hannes Lindblom

Veckans testartips #53 - Låt komplexiteten guida din testning

2019-05-09 Blogg Test Testartips Läst 1402 gånger

Varför är det så att vissa områden i ett system verkar dra till sig buggar? Områden där fel som rättas skapar nya problem. Det kan förstås finnas flera anledningar till detta, men ofta är det komplexiteten i koden som ställer till det. Komplexitet är ett begrepp som kan definieras olika, men i detta fallet syftar jag på när koden är svår att överblicka och innehåller många beroenden. Ändrar man på ett ställe så påverkar det saker någon helt annanstans. Att ta reda på hur komplexa olika kodmoduler är kan ge värdefull information om riskbilden för olika delar av systemet. Indirekt har man ofta skapat sig en indirekt bild av detta genom att observera det jag skrev i början, att området är benäget att innehålla buggar, eller att utvecklare pratar om hur jobbigt och svårt det är att ändra saker i området. Vill du angripa detta mer systematiskt finns det olika verktyg för att mäta komplexitet (beroende på programmeringsspråk) och också olika sätt att mäta detta. Antal rader kod är ett ganska vanligt sätt att mäta på, men cyklomatisk komplexitet är också ett alternativ. Det verkar dock finnas argument för att dessa mått är likvärdiga.

Vilket mått du än väljer så kan kodkomplexiteten ge dig information om var du behöver förbättra din testtäckning, men kom bara ihåg att det inte är den enda viktiga faktorn.

Läs fler testartips här

Dela artikeln