Hannes Lindblom

Veckans testartips #56 - Omfamna och medvetandegör din subjektivitet

2019-05-27 Blogg Test Testartips Läst 1408 gånger

Ingen människa är helt objektiv. Alla styrs vi av så kallade kognitiva biaser, psykologiska mönster som påverkar våra tankar och vad vi uppfattar. Som testare är det värdefullt att förstå vilka biaser du påverkas av, både för att förstå vilka styrkor och svagheter du besitter. Din uppväxt, din kulturella bakgrund, din livssituation, etc, är några av de faktorer som påverkar hur vi är och vi tänker. Som testare kan alla dessa lägga grund för om du uppfattar något som ett problem eller inte.

Förutom dessa specifika faktorer finns också mer generella biaser som styr våra tankar. Några exempel på dessa är:

  • Exponeringseffekten, att vara mer positiv till det som är välbekant. Första gången du testar en funktion kanske du uppfattar saker som känns störande eller ointuitiva, men efter att ha använt funktionen några gånger har du vant dig och blivit mer positivt inställd till den.
  • Aktualitetsbias, vi lägger högre vikt vid det som hände nyligen jämfört med det som hände längre bak i tiden. Kanske testar du onödigt mycket i ett område du nyligen hittade fel i, men egentligen borde du testa mer i andra områden som historiskt också har varit problematiska?
  • Ankare (anchoring bias), vi begränsas i vårt tänkade av den första informationen vi får. Någon kanske kastade ur sig ett estimat om hur lång tid det skulle ta att testa en ny funktion. Det gör det svårare att avvika för långt ifrån det estimatet, även om det skulle vara uppåt väggarna fel.

Detta var bara några exempel på olika bias som kan styra din världsuppfattning och därmed också hur du kommer att testa något. En matig lista över olika bias finns tillgänglig på Wikipedia för den som vill läsa mer. Att känna till olika bias och vilka som påverkar dig som individ gör det tyvärr inte alltid lättare att undvika den fällan. Däremot kan man minska risken genom att låta olika personer med olika bakgrund och förutsättningar testa samma sak. Mångfald i organisationen är alltså en framgångsfaktor, även ur detta perspektiv. 

Läs fler testartips här

Dela artikeln