Hannes Lindblom

Veckans testartips #57 - Alternativkostnad, gör du rätt saker?

2019-06-03 Blogg Test Testartips Läst 1244 gånger

Det är svårt att sluta testa. Det är frestande att "bara undersöka några scenarion till", det är ju trots allt en oändlig mängd möjliga tester vi som testare väljer bland när vi ska ta beslut om vad "tillräckligt testat" betyder. Samma sak när någon annan ber dig att testa några extra saker, "det ska ju inte påverka något men ändå". Det känns ofta rätt i stunden, men det vi inte alltid tänker på är att vi jobbar med begränsade resurser, oftast i form av tid. Den tid vi använder till att göra de där extra regressionstesterna, eller för den delen att automatisera något scenario, är tid vi kunde ha använt till att göra något annat. Något som eventuellt är mer värdefullt. Inom ekonomiska kretsar används begreppet alternativkostnad som just är värdet vi missar när vi väljer bort något till förmån för något annat. Som testare är det här en term som är bra att ha med sig och resonera kring, det är ju så lätt att dras med i automationshajp eller regressionstestande in absurdum. Så ställ dig frågan med jämna mellanrum: "Vad hade jag kunnat ägna mig åt istället som hade gett mer värde?". 

Läs fler testartips här

Dela artikeln