Hannes Lindblom

Veckans testartips #58 - Undvik magiska nummer i dina testscript

2019-06-14 Blogg Test Testartips Läst 1397 gånger

När du skriver testscript, för automatisering såväl som manuella tester, så försök tänka på att undvika så kallade magiska nummer. Magiska nummer är värden som används utan bakomliggande förklaring. Vi kan till exempel föreställa oss ett testfall för en internetbank där pengar ska föras över mellan två konton. I testinstruktionerna skulle det då i ett hypotetiskt exempel kunna stå:

  1. Testa att föra över 10 kr mellan två sparkonton.
  2. Verifiera att pengarna förts över till mottagarkontot och dragits från avsändarkontot.
  3. Upprepa testet med beloppet 10000 kr. 

Den viktiga informationen som utelämnades i det här fallet är att 10 kr är minimibeloppet och 10000 kr är maxbeloppet som får föras över enligt gällande affärsregler i det här systemet. Även om detta var uppenbart för den som skrev testscriptet så kanske det inte är det för någon annan. Och uppdateras beloppsgränserna finns det stor risk att testfallet testar fel saker, eller fallerar av felande orsaker.

Samma principer kan tillämpas inom automatisering. Istället för att skriva kod så här:

transferAmount(account1, account2, 10)

kan man skriva:

var MIN_ALLOWED_TRANSFER_AMOUNT = 10;
transferAmount(account1, account2, MIN_ALLOWED_TRANSFER_AMOUNT);

Så genom att använda variabler med tydlig namnsättning istället för hårdkodade värden utan förklaring kan vi göra testfallen tydligare och lättare att underhålla. 

Läsbarhet och spårbarhet mot krav är som alltid viktiga parametrar för ett bra testfall, oavsett om det är för manuella eller automatiserade testscript.

Läs fler testartips här

Dela artikeln