Charlotta Carlsson

Veckans testartips #6 - Kraften av en handskakning

2018-03-05 Blogg Test Testartips Läst 3338 gånger

Du som testledare eller testare har förmodligen någon gång upplevt att ditt jobb blir svårt för att testmiljön är oförutsägbar. Att du som testledare behöver ha koll på testmiljöerna är en självklarhet i princip. Men hur går det till i praktiken? Jag rekommenderar att du använder kraften av en handskakning. En sådan symboliserar trygghet och enighet. I det här fallet består tryggheten i att det som ska levereras är levererat och att miljön är beskaffad så som ni har kommit överens om. Det som behövs i någon form är

 • Miljöbeställning från dig som testledare med bestämd mottagare
 • En leveransprocess för testmiljö i definierade steg med bestämda överlämningstillfällen
 • Tydligt definierat ansvar hos t.ex. miljöägare (testledaren), leveransansvarig, teknikansvarig, testdataansvarig
 • Checklista vid överlämningen/handskakningen

Exempel på leveransprocess för miljöer

I detta exempel är gröna pilar miljö-mottagarens ansvar, blå andras. Du som testledare är mottagare av miljön och träffar de personer som står för leveransen, vid ett eller flera bestämda överlämningstillfällen.

Exempel på checklista

Är detta levererat, dokumenterat, verifierat i testmiljön?

 • Infrastruktur
 • Systemversion
 • Integrationer – tekniska förutsättningar
 • Användarkonton
 • Tekniska konfigurationsparametrar
 • Specifika testdata
 • Konfigurering av funktion
 • Manuell preparering
 • Aktiverade integrationer
 • Rätt behörigheter
 • Återläsningsbackup

Varje projekt eller förvaltning har sina speciella förutsättningar med alltifrån utvecklingsmodeller, konfigurationshantering och teknisk drift till roller och ansvarsområden. Detta påverkar förstås hur ni sätter upp hanteringen av testmiljöer praktiskt. Men oavsett kontext vinner ni på att definiera en tydlig överlämning av testmiljö.

Läs fler testartips här

Dela artikeln