Lars Wiborg

Vem i hela världen kan man lita på? – en kort introduktion till hot och möjligheter med Blockchains

2018-04-20 Blogg Läst 1630 gånger

Ett klassiskt sätt att sätta fart på kreativiteten är att fråga sig: ’Vad händer om man gör tvärtom?’. Det kan ha varit det pseudonymen Satoshi Nakamoto frågade sig när den digitala valutan Bitcoin skapades 2009, och problemet med hur en enhet av valutan ska kunna verifieras behövde lösas. För Bitcoin backas inte upp av någon stat eller centralbank som garanterar dess autencitet. Det löste Satoshi Nakamoto istället med den nya uppfinningen ’Blockchains’.

En blockchain är ett sätt att lagra information i datablock som kopplas till varandra med värden från en kryperingsalgoritm, så en kedja bildas. Eftersom krypteringsalgoritmen använder data från såväl det befintliga blocket som det föregående, skapas beroenden i kedjan som gör den väldigt svår att manipulera utan att det märks. En förändring innebär att länkningen till alla efterföljande block måste krypteras om, vilket kräver enorm datorkraft och anses omöjligt. 

Där en centralbank står för slutenhet och centralisering, innebär blockchains transparens och decentralisering. Med sitt inbyggda skydd mot manipulation kan blockchains finnas i flera instanser på olika noder över Internet, vilket gör datalagringen än mer robust. På samma sätt som Internet använder olika noder för att kunna kringå avbrott, distribueras blockchains för att vara oförstörbara. 

Många anser att blockchains kommer innebära en minst lika stor revolution för hur vi verifierar och lagrar information, som Internet varit för mänsklig kommunikation. För att inse hur stor påverkan blockchains kan komma att få, räcker det med att fundera på hur många gånger vi tvingas gå genom en tredje part när vi sluter avtal eller söker pålitlig information. Fastighetsmäkleri, försäkring och biluthyrning är bara några branscher som kan komma att försvinna när blockchains helt plötsligt erbjuder helt nya vägar att sluta trygga avtal mellan obekanta människor. 

Redan i dag används blockchains för att spåra information kring frukt som säljs och transporteras internationellt i flera led. Föreställ dig att kunna läsa ett fordons hela historik från tillverkning till skrotning utan att behöva söka mellan olika register i olika länder. Varje service eller besiktning skulle läggas till bilens kedja som ett block, och när bilen säljs vidare läggs den nye ägaren till. 

På samma sätt kan du föreställa dig att kunna köpa aktier direkt från säljaren utan mellanhänder i form av värdepappersinstitut eller börser. Ett företags aktiebok kan istället bestå av en blockchain där varje utestående aktie finns spårbar och varje utdelning eller ny ägare regstreras. Som köpare kan du lita på att säljaren verkligen äger aktierna, och en ny ägare förs inte in i kedjan förrän betalning till säljaren registrerats i en annan blockchain. 

Att kunna registera block automatiskt, villkorat information från andra kedjor, är ytterligare en möjlighet med blockchains. Det öppnar för smarta avtal som kan slutas mellan maskiner på Internet eller autonoma fordon, utan att en människa behöver behöver vara inblandad. Tänk dig en självkörande bil som detekterar ett laddningsbehov och svänger in på en laddstation. Stationen kontrollerar att bilen har pengar att betala för i kryptovaluta och laddar sen bilen, som i sin tur inte åker vidare förrän full laddning registrerats i bilens driftlogg.

Att blockchains kommer påverka vår framtida vardag står klart. Inte minst visar intresset från några av världens största banker och börser på att det här är en teknik med potential. Deutsche Bank har bla startat samarbete med IBM för att skapa en branschgemensam plattform för KYC-information, där tanken är att banker ska kunna dela den information som kunderna enligt lag måste delge om sina betalningsmönster, för att lättare kunna avslöja ekonomisk brottslighet.

Bland nackdelarna brukar nämnas det stora behovet av datorkraft och kostnaden för det. Det får samtidigt ses som en investering i säkerhet och kan gott mätas mot hur mycket det kostar att skydda dagens system mot intrång. Ska vi dessutom värdera vad osäker information kostar så blir kalkylen en helt annan.

En viktigt aspekt som förtjänar att lyftas fram speciellt, är hur viktigt det är att designa blockchains rätt med tanke på att det som lagras aldrig kommer att kunna raderas. Finns det personuppgifter behöver de skyddas med kryptering, vars nyckel kan förstöras så innehållet görs oanvändbart. Det har ännu inte prövats i domstol, men mycket pekar på att ansvaret för innehållet i en blockchain faller på innehavaren. I en distribuerad struktur kan det innebära dig och mig, och det oavsett vem som lagrat informationen från början.

För oss som arbetar med kravhantering och test innebär blockchains evighetsperspektiv att våra uppgifter blir viktigare än någonsin. Har inte alla krav och behov kartlagts från början, och konstruktionen testats och verifierats innan produktion, så kan effekterna bli mycket stora. Att lära sig hur tekniken fungerar och sätta sig in i dess nackdelar och risker, kan därför visa sig vara väldigt smart. 

Jag tror att vi bara sett början på vad blockchains kommer att innebära för oss. På samma sätt som Internet inneburit en mängd fantastiska fördelar men samtidigt ett antal nackdelar, tror jag också att blockchains kommer öppna upp för en annan sorts kriminalitet och hot. Det innebär inte att vi ska motarbeta utvecklingen, men vi måste anpassa oss och på samma sätt som vi gjort gång på gång genom historien, så är det genom samarbete och flexibilitet som vi går framåt i utvecklingen.

Läs mer på länkarna nedan. Ämnet diskuteras även flitigt inom KB1’s Thought Lead-grupp som också
kommer med ett eget blogginlägg inom kort.


https://digital.di.se/artikel/axel-johnson- gruppen-vill- ta-blockkedjan- till-fruktdisken
https://digital.di.se/artikel/sa-kommer- framtidens-bostadskop- att-ga- till
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.685074/foretag-blockchain
https://www.db.com/newsroom_news/2017/deutsche-bank- partners-with- ibm-for- block-chain-
based-shared- kyc-platform- en-11726.htm

Dela artikeln