Vi stöttar Barncancerfonden

2016-12-13 Blogg Läst 3538 gånger

Vi på Konsultbolag1 tycker att det är viktigt att dela med oss. Vi vill vara med och göra världen lite bättre, både i vardagen och på det stora hela. Vi vill att man ska vara rädd om sina kollegor, alltid behandla andra människor med respekt och om man kan, göra en skillnad i vardagen för någon annan. 


Ett av våra värdeord är Ansvarstagande. Därför väljer vi i år att istället för att dela ut julklappar bidra med pengar till Barncancerfonden. Vår julklapp blir till hopp för barn, för barnens familjer och för vår gemensamma framtid. 

Barncancerfondens Julknapp 2016

Så fördelar Barncancerfonden sina donationer:

Källa: https://www.barncancerfonden.se/

Forskning och utbildning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger också finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

Årets satsningar på 235,9 miljoner kronor gick bland annat till:

 • Beviljat 97 nya anslag till forskningsprojekt med barncancerrelevans.
 • Finansierat 26 forskartjänster och sju praktiktjänstgöringar inom barnonkologi
 • Utbildat 30 sjuksköterskor i introduktionsutbildningen inom barnonkologi för sjuksköterskor som är nya inom barncancervården.
 • Beviljat fyra nya ST-tjänster med forskningsprofil för att stimulera intresset för barnonkologi bland läkare.

Råd och stöd

Inom Råd och stöd erbjuder Barncancerfonden drabbade familjer möjlighet till rekreation och rehabilitering, och arbetar för att säkerställa att familjerna får det stöd de behöver och har rätt till.

Årets satsningar på 32,1 miljoner kronor gick bland annat till:

 • Gett över 100 familjer med cancerdrabbade barn möjlighet att vistas på Almers Hus i Varberg.
 • Anordnat flera familje- och temaveckor på kompetenscentret Ågrenska utanför Göteborg.
 • Finansierat 15 konsultsjuksköterskor på landets sex barnonkologiska avdelningar.
 • Satsat på vuxna barncanceröverlevare genom exempelvis konferensen Maxa livet.
 • Möjliggjort för totalt ett femtiotal syskon till barncancerdrabbade att delta i något av de läger och vistelser som arrangerats för dem under året.

Information

Att sprida information om cancersjukdomar hos barn och ungdomar och väcka opinion är grunden till att Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan. Det är fortfarande en viktig uppgift.

Årets satsningar på 50,1 miljoner kronor resulterade bland annat i:

 • Släppt Barncancerrapporten 2015 med fokus på diagnoser som drabbar få barn.
 • Löpande informerat om barncancer på webbplatsen – i text, bild och film, i den egna tidningen Barn&Cancer, i elektroniska nyhetsbrev samt i sociala medier.
 • Gett ut en ny rad publikationer så som Maxa livet-tidningen för vuxna barncanceröverlevare samt boken Vova får cytostatika för de allra yngsta.
 • Bedrivit ett aktivt pressarbete som resulterat i 4 628 artiklar inom print och media.
 • Seminariet Fokus CSR och konferensen Hopp&Framsteg

Insamling

Forskning kräver stora ekonomiska resurser. Barncancerfonden måste ständigt förbättra sitt arbete och hitta nya vägar att nå fram till människors hjärtan.

Årets gåvor om 339,8 miljoner kronor kom bland annat från:

 • Totalt bidrog företagen till de insamlade medlen med 152 miljoner kronor varav 128 miljoner kronor kommer från samarbeten och idrottsevent.
 • Under året tillkom Svensk Fastighetsförmedling som en ny långsiktig huvudpartner, och Bestseller bidrog på huvudpartnernivå med sitt event Give A Day. Dessutom har ytterligare ett antal stora partners tillkommit under året.
 • Insamlingen från privatpersoner uppgick till 186 miljoner kronor under 2015.
 • Insamlingen från arv och testamenten ökade rejält till 84 miljoner kronor under året.
 • Satsningen på fler Barnsupportrar gav effekt. Antalet månadsgivare ökade till 24 500 Barnsupportrar vid årskiftet 2015/2016 som tillsammans bidrog med 24 miljoner kronor.
 • Spontana gåvor gav 33 miljoner kronor.
 • Minnes- och högtidsgåvor ökade till 21 miljoner kronor.
 • Filmen med ishockeylegendaren Peter Forsberg och barncancersjuka Mattias bidrog till årets insamlingsrekord. Bara direktmarknadsföringen i anslutning till kampanjen gav 5,8 miljoner kronor.
 • Barncancerfondens insamlingskampanjer prisades med bland annat Guldnyckeln.
 • 60 procent av Barnsupportrarna tillkom tack vare den nya möjligheten att signera digitalt.
Källa: https://www.barncancerfonden.se/
Dela artikeln