Martin Pihl

Vi var värdar för SAST Öresund

2017-03-30 Blogg Test Läst 1771 gånger

 

Den landsomfattande föreningen Swedish Association of Software Testning har i Skåne en lokal avdelning som har valt den beskrivande titeln SAST Öresund (självklara loggan? Öresundsbron). En gång i kvartalet anordnar de en mycket omtalad och efterlängtad sammankomst och i det första kvartalet i år fick Konsultbolag1 Syd äran att agera värd för denna. Med de två inbjudna dignitärerna Magnus C. Ohlsson och Pablo Garcia utlovades en kväll av glädje, test-snack och god mat. 

Först ut var Magnus som skulle hålla ett anförande med titeln ”Preventing runaway projects – Are you the keeper of the seven keys?”. Magnus började med att berätta för oss om sin ungdomsdröm om att bli musiker när han vuxit upp. Detta har tyvärr inte hänt än men dock bjöd han oss på ett ”föreläsnings-spel” i musikens tecken. Spelet gick ut på att koppla namnet på varje nyckel till respektive låt-titel och tillhörande artist. Han började starkt med första nyckeln med namnet ”the Sea of Hate” där han diskuterar problemet med olika metodologier med allsköns namn, som till slut sällan stämmer. Från detta tar vi snabbt en tur igenom de olika nycklarna som alla signifierar olika problematik som Magnus har stött på under sitt yrkesliv. Problematik såsom ”Projektledare som sport coaches”, ”Man får vad man mäter” och ”Hur mäter du skönhet kontra hur mäter du kvalitet?”. Som sista nyckeln tar Magnus upp kommunikation med klockrena citatet ”Alla silver bullets kommer tillbaka till att vi måste prata med varandra”.

Efter denna genomgång ajournerade vi allihop till köket där vi bjöds på en avundsvärd italiensk buffé från ett lokalt källarlokals-hak. Där var oliver. Där var kronärtskocka. Där var aubergine-lasagne. Där var salami. Samlat betyg: Mycket bra.

Mätta och belåtna återvände vi allihopa till möteslokalen där Pablo tog över för att berätta om ”Sluta tänka Testnivåer, tänk Kvalitetsdimensioner istället.”. Med en startpunkt i snabbgenomgång av allsköns roller han haft och de tekniker/metoder/attityder han stött på (favorit: PPR-metoden, förkortning av Pang På Rödbetan) tryckte han på konceptet att inga metoder är fel, alla har sin plats i verktygslådan men ”fanatiker blir inte bra testare”. Med detta som grund introducerade han oss för en tanke-konstruktion kallad Kvalitets-dimensioner. Ett verktyg för en välfungerande test-process, ”Avgränsad del av testning med tydliga mål som genomförs på bästa sätt” som appliceras på olika delar av processen. Börjar med Kravtest (verifiera att kraven är testbara) till Enhetstest, Sprinttest, etc. Som slutpunkt lämnade Pablo oss med kvalitets-dimensionen kring acceptans där tre-dimensions prioriteringen är 1. Bra mjukvara 2. Ingen mjukvara och 3. Dålig mjukvara.

Mätta, belåtna och sprängfyllda av idéer och inslag lämnade en stor grupp testare Baltzarsgatan 25 med nya verktyg i våra lådor och tankefrön för att hjälpa oss genom test-vardagen. 

Dela artikeln