Coachande IT konsult inom kravhantering och projektledning

Konsultbolag1 Qpartner erbjuder kravhantering, processer och modeller oavsett bransch. Vi finns på leverans och beställarsidan – från tidigt projektskede som kräver allt från behovsanalys och kravinsamling via upphandling till acceptanstest och systemförvaltning. Vi gör det tillsammans med våra kunder i varierande projekt. En uppgift som skapar härliga utmaningar för rätt individ. Vi coachar och utbildar företag som vill bli mer agila eller hjälper till med att införa och effektivisera processer och metoder. Här arbetar specialister som värnar om kvalitet, har tydligt fokus på kravhantering och gärna delar med sig av sin kunskap.

Om rollen
Att vara konsult hos oss innebär att du har din bas på Konsultbolag1 och bidrar med din kompetens inom olika uppdrag hos våra kunder. Nu behöver vi dig som kan ta en coachande roll och utveckla organisationer inom krav. Att sätta en kravprocess och visa vägen genom att få med sig verksamheten så att kunden vet hur de ska göra. I den här rollen handlar det om att hjälpa en kund att ta deras kravhantering från en nivå till en annan. Du kommer att utbilda och ta fram metoder och verktyg som passar kundens verksamhet. Därför är det viktigt att du är bekväm med att prata inför människor, kan hålla i workshops samt är van vid att arbeta med behovsanalyser och förstudier. Den här rollen behöver att du är flexibel och kommunikativ då du kan komma att vara projektledare i ett uppdrag och kravledare i ett annat.

Vem är du?
Du är en person som gillar att inspirera och lämna avtryck hos andra. Du värnar om kvalitet och vill hjälpa och coacha verksamheter i att lyckas med sina projekt genom kravhantering, styrning och ledning. Du är en person som vill veta mer och håller dig uppdaterad inom kravmarknaden och därmed gärna inspireras av andra. Idag är du redan väl förtrogen med projektledning, kravledning och test. Du har erfarenhet av att arbeta med krav på ett strukturerat sätt efter agila metoder. Vidare har du erfarenhet av att driva workshops, intressentanalyser och är bekant med Use Case/User Storys. Vi vill gärna träffa dig som har mångårig erfarenhet inom kravområdet, är social och gillar att arbeta med människor, så att du kan vara den naturliga länken mellan IT och verksamhet.

Dina möjligheter
Konsultbolag1 är en härlig mix av personliga kollegor som bryr sig om varandra och vill utvecklas tillsammans. Vi jobbar i en föränderlig värld med stolthet i det vi gör - att få påverka marknaden inom kravhantering och test. Hur är vi då? Jo, enkla att ha att göra med och ansvarsfulla med en personlig touch. Hos oss får du kunskapsutbyte med 100 kollegor som alla är specialister inom kravhantering och test. Det kan ta sig uttryck genom fullsatta frukostseminarium, gemensamma aktiviteter och kompetensforum. Vår inställning är att tänka kvalitet tidigt. Vi gillar tvåbenthet - att just kravhantering och test hör ihop och är beroende av varandra i våra kunders verksamhetsprojekt.

Sök jobbet

Obs! Bifogad fil får ej vara större än 50 MB.
Dela