Kravhantering och projektledning

Konsultbolag1 Qpartner erbjuder tjänster på leverans och beställarsidan - från tidigt projektskede som kräver allt från behovsanalys och kravinsamling via upphandling till acceptanstest och systemförvaltning. Vi gör det tillsammans med våra kunder. En uppgift som skapar härliga utmaningar för rätt individ. Vi hjälper också kunden att införa och effektivisera processer och metoder inom våra områden.

Om rollen
Att vara konsult hos oss innebär att du har din bas på Konsultbolag1 och bidrar med din kompetens inom olika uppdrag hos våra kunder. Din roll är att hjälpa verksamheter att lyckas med sina projekt genom en bra kravhantering och ledning. Du kan bland annat komma att representera beställaren där du har tät dialog med leverantörer eller driva och leda test -och kvalitetsarbete i projekt på både IT -och verksamhetssidan. Det är viktigt att förstå verksamhetens behov och kunna översätta dessa till krav på IT-stödet så att det passar kundens vision. Den här rollen behöver att du är flexibel, kommunikativ och är van att leda team då du kan komma att vara projektledare i ett uppdrag och kravledare i ett annat. Du kommer bland annat arbeta med att leda förstudier och behovsanalyser, olika kravinsamlingstekniker, estimering av tid, prioritering och definiering av krav samt förvalta krav över tid, innefattande omprioritering eller uppdatering av krav.

Vem är du?
Vi söker dig som har en stark känsla för kvalitet, har viljan att utveckla och förbättra både dig själv, den egna och inte minst kundens verksamhet. Du är redan väl förtrogen med projektledning, kravledning och test. Kanske är du idag verksamhetsutvecklare eller förvaltningsledare - huvudsaken är att du vill hjälpa verksamheter att lyckas med sina projekt genom en bra kravhantering, ledning och styrning. Du vet att krav är en förutsättning för ett lyckat IT-projekt som uppfyller intressenternas verkliga behov och du har nycklarna, verktygen och metoderna för att hjälpa våra kunder med detta. Vi ser att du är bekant med olika kravinsamlingstekniker såsom workshops, intervjuer eller observationer. Vidare har du erfarenhet av någon etablerad projektmetodik, intresseanalyser, skrivit Use Case/User Stories, processmodellering, informationsmodellering, interaktionsdesign samt att du arbetat med test.

Dina möjligheter
På Konsultbolag1 jobbar vi ständigt med att utveckla både oss själva och våra uppdrag genom olika kompetensforum. Intern och extern kompetensöverföring samt utbildning är en självklarhet för våra medarbetare. Bland annat våra uppskattade koncept Frukosttugg1 och Lunchtugg1 ger dig tillfälle att - över en god frukost eller lunch med dina kollegor - diskutera ett intressant ämne som inspirerar till förbättringsarbete och personlig utveckling. Du lär känna dina kollegor på Bootcamp respektive Reboot, umgås på våra månadsvisa After Works och interna bolagsmöten.

Sök jobbet

Obs! Bifogad fil får ej vara större än 50 MB.
Dela