Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Effektiv kravhantering - online eller klassrum

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.

Du får lära dig
Många användbara tekniker till kravhanterarens verktygslåda. Hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt kännedom om verktyg som kan underlätta arbetet. Vikten av att arbeta iterativt/agilt.


Vem bör delta?
Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav som någon annan ställt. Exempelvis: Produktägare. teammedlemmar, kravledare, utredare, systemförvaltare, kravanalytiker, systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialister, användarrepresentanter, testledare, testare, projektledare och systemutvecklare.


Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.


Teori & praktik
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar
 

 • Fastställ målgrupp och övergripande krav
 • Kravinsamling med workshop
 • Storymapping
 • Planera och genomför granskning av krav
 • Ta fram termordlista


Kursmaterial
Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – Effektiv kravhantering

Vikten av bra krav

 • Kostnader vid bristfälliga krav
 • Kravhanteringsprocessen Stjärnan
 • Iterativt och agilt kravarbete
 • Begrepp inom kravhantering
 • Användarberättelser ("user stories") och agil kravhantering

Tekniker för att samla in krav

 • Typer av krav
 • Svårigheter med kravinsamling
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Normala, förväntade och sensationella krav
 • Sju tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper

Tekniker för prioritering

 • Vikten av att prioritera krav
 • Skall-krav, bör-krav och andra skalor
 • Prioritering i samband med workshop
 • Visualisering med Korset
 • Användning av planning poker (en av fler agila tekniker som presenteras)

 Dokumentation

 • Tekniken kvittering
 • Detaljering av krav
 • Kravspecifikation, mall och innehåll
 • Story mapping
 • Begreppet Persona
 • Användarberättelse ("user story")

 Kravgranskning

 • Informell och formell granskning
 • Granskningsprocessen
 • Roller som deltar i granskning
 • Checklista vid granskning
 • Retrospektiv - granskning av teamets arbetssätt

Förvaltning av krav

 • Ändringshantering
 • Ändringsråd/change control board
 • Spårbarhet och påverkansanalys

Kravhanteringsverktyg

 • Kravverktyg
 • Enkätverktyg
 • Ritprogram för prototyper och flöden

 Avslutning

 • Sammanfattning av kursen
 • Litteraturtips
 • Användbara länkar
Dela