Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Effektiv testmetodik - online eller klassrum

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.

Du får lära dig
Testprocessen från ax till limpa i både traditionell och agil utveckling. Från checklistor till testfall. Ad hoc-testning och utforskande testning. Olika testangreppssätt och testdesigntekniker. Dokumentation och rapportering. Olika typer av testverktyg.


Vem bör delta?
Alla som deltar i testarbetet till exempel testare, testledare, förvaltare och utvecklare. Kursen vänder sig också till projektledare och andra som påverkas av systemets kvalitet.


Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.


Teori & praktik
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar

 • När testas vad?
 • Checklistor
 • Testdesign
 • Testinstruktioner
 • Felrapportering
 • Riskhantering


Kursmaterial

Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – Effektiv testmetodik

Grunderna

 • Vad är test
 • Planering – genomförande – uppföljning
 • Test och utveckling

Testperspektiv

 • V-modellen
 • Testtyper 

Testdesign

 • Testtekniker
 • Automatisering
 • Testinstruktioner

Felhantering

 • Avvikelser
 • Felrapporten

Organisering

 • Genomförande
 • Administrativa verktyg
 • Uppföljning
Dela