Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.


Du får lära dig
Testprocessen från ax till limpa i både traditionell och agil utveckling. Från checklistor till testfall. Ad hoc-testning och utforskande testning. Olika testangreppssätt och testdesigntekniker. Dokumentation och rapportering. Olika typer av testverktyg.


Vem bör delta?
Alla som deltar i testarbetet till exempel testare, testledare, förvaltare och utvecklare. Kursen vänder sig också till projektledare och andra som påverkas av systemets kvalitet.


Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.


Teori & praktik
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar

 • Planera testerna
 • Testnivåer
 • Riskhantering
 • Designa tester
 • Förbered testunderlag
 • Skriv felrapporter


Kursmaterial

Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSINNEHÅLL EFFEKTIV TESTMETODIK

Grunderna i test

 • Risker med bristfällig kvalitet
 • Felens kostnad
 • Roller i testarbetet

Testnivåer

 • V-modellen
 • Testnivåer
 • Nivåoberoende test
 • Test i förvaltning

Testplanering

 • Planeringsaktiviteter
 • Översikt testdokument

Testdesign

 • Positiva/negativa tester
 • Funktionella/icke-funktionella tester
 • Statiska/dynamiska tester
 • Black box/white box
 • Testdesigntekniker

Testmetoder och testunderlag

 • Ad hoc-tester
 • Utforskande testning
 • Från checklistor till testfall
 • Testautomatisering

Testdesigntekniker

 • Funktionella och icke-funktionella tester
 • Positiva och negativa tester
 • Statiska och dynamiska tester
 • Black box och white box
 • Ekvivalensklasser
 • Gränsvärdesanalys

Genomförande

 • Det dagliga testarbetet
 • Effektiv felrapportering
 • Administrativa verktyg

Uppföljning

 • Sammanställa resultat
 • Testrapporten
 • Erfarenheter
 • Överlämning

Nästa steg

 • Sammanfattning
 • Litteratur- och länktips
 • Utvärdering
Dela