En praktisk verktygslåda  från samspelande områden inom digitalisering.

Effektstyrning och effektkartläggning - Service design - UX design - Användningscentrerad agil kvalitetssäkring

Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering - online eller klassrum

I den här kursen på 2-dagar får du en övergripande genomgång av fyra samspelande områden - Effektstyrning, Service Design, UX Design och Användarcentrerad Kvalitetssäkring. Du får även en praktisk verktygslåda fyllt med tekniker som du kan tillämpa direkt efter kursen oavsett roll och organisationsmognad inom design.

Du kommer att, under ledning av ett flertal pedagogiska specialister från inUse Academy, jobba igenom samma case med praktiska övningar under kursen för att illustrera och binda ihop de olika delarna till en helhet.

Du får lära dig
Många användbara tekniker inom sammanhängande och samspelande områden:

 • Effektstyrning och effektkartläggning
  Formulera effektmål och kartlägga användare
 • Service design
  Jobba användningscentrerat med research och customer journey mapping
 • UX design
  Fatta och kommunicera design-beslut
 • Användningscentrerad kvalitetssäkring
  Jobba effektstyrd med roadmap, user stories, acceptanskriterier


Vem bör delta?
Den primära målgruppen för kursen är alla som jobbar med ansvar för eller utveckling av digitala produkter eller tjänster. Exempelvis: Produktägare, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, kravhanterare, kravledare, business analysts, tjänsteutvecklare, affärsutvecklare, processutvecklare, testledare och testare, projektledare, scrum masters och systemutvecklare, förändringsledare, IT-arkitekt och verksamhetsarkitekt.

Som en sekondär målgrupp för kursen ser vi även följande roller, som kanske behärskar något av områden men vill bredda sig, förstå samband och förbättra samarbete med de övriga områden:

 • UX designers
 • Service Designers
 • Specialister inom effektkartläggning

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.


Teori & praktik
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR 

 • Ta fram effektmål.
 • Formulera användare och användningsmål.
 • Prioritera användare.
 • Formulera lösningens egenskaper, inte bara funktioner.
 • Research – så gör du!
 • Kundresa (Customer journey map)
 • Ta fram ny design
 • Fatta designbeslut
 • Kommunicera design till nyckelintressenter
 • Story mapping
 • Verifiering och validering
 • Ta fram acceptanskriterier


Kursmaterial
Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – Effektstyrd design och kvalitetssäkring

Det blir allt viktigare för organisationer att jobba mer effektstyrd och kundcentrerat. Genom att ha kundens behov för ögonen uppnår vi de egna målen för verksamheten. Men hur får man in det sättet att tänka i våra befintliga roller och arbetsprocesser?   i vårt arbete. Kursen ger dig en översiktlig grund som knyter ihop områden effektstyrning, tjänstedesign (service design) och user experience design (UX) med användningscentrerat kvalitetsarbete i agila leveransteam. Du får insikt i hur du kan tänka och agera med en praktisk, tillämpningsbar verktygslåda. Därutöver får du ta del av erfarenheter och inspiration kring hur dina organisationer kan bäst positionera sig för att jobba ännu mer effektstyrt och designdrivet.

Det är en bred kurs som riktar sig till alla de olika roller som... riktar sig till en bred blandning av roller som kommer i kontakt med designmetodiker och designers på olika sätt. Du kanske sitter i en verksamhet och ansvarar för tjänster, produkter, marknadsföring eller kommunikation kring dessa. Eller kanske tillhör du leveransteamen som tillgodoser effekter, mål och behoven genom att utveckla och kvalitetssäkra lösningar. Oavsett roll ger kursen dig ett kraftfullt ramverk att ha med dig som vägledning. Du får öva på en hel del handplockade arbetsmetoder som du kan tillämpa direkt efter kursen.

Övergripande innehåll

 • Styrande principer, helhetsperspektiv och samverkan:
  • Effektstyrning och effektkartläggning (impact mapping)
  • Tjänstedesign (service design)
  • UX design
  • Användningscentrerad kvalitetssäkring
 • Design thinking och prototyping mindset
 • Formativ och summative research
 • Kvalitativa och kvantitativa research
 • Hypotesdriven utveckling
 • Kollaboration mellan design, utveckling- och produktperspektiven
 • T- och kamformade kompetensprofiler
 • Spårbarhet effektmål -> användningsmål -> lösningskrav -> acceptanskriterier
 • Har kan jag eller min organisation ta nästa steg?

Effektstyrning och Effektkarta

 • Effektmål med fokus och mätbar förflyttning
 • Användare och användningsmål
 • Lösningar som uppfyller användarnas behov
 • Olika sätt att tillämpa effektkartan beroende på sammanhang

Service Design

 • Vad är egentligen tjänstedesign och hur gör det skillnad?
 • Tjänstedesign mindset – hur ju jobbar, och vad du säger.
 • Koppling till affären, effektmål, UX och utveckling
 • Vad kan man förvänta sig av en tjänstedesigner?
 • Kvantitativ och kvalitativ research
 • Kundresor att inspireras av
 • Tips på verktyg och lästips.

UX Design

 • Vad är UX, vad är inte UX?
 • Verktyg för hur man utgår från användarupplevelsen
 • Hur man genom UX får bättre insikt i kundens perspektiv
 • Vad behövs för lyckad UX design och hur du kan bidra
 • Samspel mellan UX design, teknik och produktens budget och mål

Användarcentrerad kvalitetssäkring

 • Koppling mellan acceptans, funktion och effekt
 • Product backlog och effektstyrd roadmap
 • Löpande prioritering
 • Från användarcentrerade stories till acceptanskriterier
 • Verifiering och validering
 • Spårbarhet
 • Retrospektiv och och kontinuerlig förbättring av arbetssätt

Dela