Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Testautomatisering med SOAP UI

En praktisk kurs som består av konkreta övningar i egenutvecklad testmiljö. Efter avslutad kurs har du fortsatt tillgång till miljön så du kan repetera hemifrån på egen hand. Kursen genomförs av vår samarbetspartner Setpace (i en av Setpace angiven lokal). Konsultbolag1s kursstartsgaranti ingår ej.      

SoapUI är ett kraftfullt verktyg för automatisering av webservicetjänster. Med inbyggt stöd för bland annat data driven testning, groovy scriptning, mockning och xpath-assertions är det endast din kreativitet som sätter gränserna. SoapUI är i dagsläget det mest populära verkyget för automatisering av webservicetjänster och det finns en stor efterfrågan på denna kunskap hos företag som jobbar med webservice.

Syfte

Få god förståelse i hur man testar Soap och Rest med verktyget SoapUI. Målet med kursen är att du på egen hand ska kunna skapa automatiserade tester i SoapUI på ett hållbart sätt.

Vem bör delta?

Denna kurs riktar sig till dig som kommer arbeta eller arbetar med testautomatisering. Exempelvis testare och utvecklare. Det behövs ingen programmeringskunskap inför denna kurs.


Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom test.
 

Övningar

Interaktiva övningar med stöd av kursledarna. 

 

KURSENS INNEHÅLL – Testautomatisering med SOAP UI

Introduktion

 • Vad är SoapUI
 • Bakgrund
 • Fördelar och nackdelar
 • SoapUI vs Ready API!
 • Rest vs Soap


Komma igång

 • Installation av testmiljö och verktyget


Automatiserade Soap-tester

 • Test Project, Test Suite, Test Case, Test Steps


Skapa automatiserade Soap-tester

 • Property Transfer (Xpath)
 • Assertions
 • Hämta testdata från databas
 • Xpath Match
 • Generera unik testdata
 • JDBC Assertion
 • Setup Script och Load Script
 • Groovy
 • Dynamisk mockning


Automatiserade Rest-tester

 • Skapa automatiserade Rest-tester
 • Property Transfer (JSONPath)
 • Rest Groovy – Hämta data från respons
Dela