IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering.   • OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 3 000 kronor. Anmälan till tentamen sker automatiskt i samband med anmälan till IREB kursen.

DU FÅR LÄRA DIG
Grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level.  De mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.
Kursen avslutas med en examinering.

VEM BÖR DELTA?
Den som vill certifiera sig enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Den som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, testning, projektledning och systemanalys.

FÖRKUNSKAPER
Erfarenheter inom till exempel kravhantering, testning eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Observera
Planera för tentamens avslut ca 18:30 sista kursdagen.  

KURSMATERIAL
Konsultbolag1s omfattande kursmaterial på svenska inklusive exempel och kontrollfrågor.
För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida: https://www.ireb.org/en/cpre/foundation/, speciellt Syllabus (kursplan, svensk version).
Om du väljer att läsa på egen hand inför kursen rekommenderar vi boken Requirements Engineering Fundamentals, 2nd edition av Klaus Pohl och Chris Rupp. Rocky Nook Inc. (2015).

S
PRÅK PÅ TENTAMEN
Tentamens språk är svenska.    
                                               

Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – IREB Certifiering inom kravhantering

Introduktion och grunder

 • Syftet med kravhantering

System och systemkontext

 • System i sin omgivning
 • Systemavgränsning

Kravinsamling

 • Olika källor för krav
 • Hantering av intressenter
 • Tekniker för kravinsamling

Kravdokumentation

 • Typer av kravdokument
 • Naturligt språk för krav
 • Modeller för krav

Kvalitetssäkring av krav

 • Granskning av krav
 • Validering av krav
 • Konfliktlösning

Kravförvaltning

 • Attributscheman
 • Prioritering
 • Kravspårbarhet
 • Versionshantering
 • Ändringshantering
 • Mätetal

Kravverktyg

 • Typer av verktyg
 • För- och nackdelar med verktyg
 • Att välja verktyg

 BOKA KURSEN HÄR

Dela