IREB Certifiering inom kravhantering - online eller klassrum

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med krav och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Kursen är ingen fortsättningskurs med du kan med fördel även överväga Effektiv kravhantering, antingen innan eller efter denna kurs.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.


Kursen hålls med samma innehåll och i två olika upplägg – online eller klassrum.

Online
Kursen genomförs online ”live” med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med kursledaren. Kursen bokas helt separat från tentamen. Som stöd för dina förberedelser inför tentamen och efter kursen får du tillgång både till övningsmaterialet och till kursledaren för eventuella frågor upp till ett år efter avslutad kurs. Du väljer online-upplägg genom att boka dig på ett ”Online”-datum under kurstillfällen. Tentamen bokas separat på www.sqeb.se 

Klassrum
Kursen genomförs med samtliga deltagare i klassrummet tillsammans med kursledaren. I anslutning till avslutad klassrumskurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Du väljer klassrumsupplägg genom att boka dig på en specifik ort och datum under kurstillfällen.


  • OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 3 000 kronor vid bokning av klassrumskurser. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till IREB klassrumskursen.

DU FÅR LÄRA DIG
Grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level.  De mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.
Kursen avslutas med en examinering.

VEM BÖR DELTA?
Den som vill certifiera sig enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Den som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, testning, projektledning och systemanalys.

FÖRKUNSKAPER
Erfarenheter inom till exempel kravhantering, testning eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Observera
Kurs i klassrum: Planera för tentamens avslut ca 18:30 sista kursdagen. 
Kurs Online: Tentamen är frikopplad och erbjuds av datum som SQEB tillhandahåller.   


KURSMATERIAL

Konsultbolag1s omfattande kursmaterial på svenska inklusive exempel och kontrollfrågor.
För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida: https://www.ireb.org/en/cpre/foundation/, speciellt Syllabus (kursplan, svensk version).
Om du väljer att läsa på egen hand inför kursen rekommenderar vi boken Requirements Engineering Fundamentals, 2nd edition av Klaus Pohl och Chris Rupp. Rocky Nook Inc. (2015).

S
PRÅK PÅ TENTAMEN
Tentamens språk är svenska.    
                                               

Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – IREB Certifiering inom kravhantering

Introduktion och grunder

 • Syftet med kravhantering

System och systemkontext

 • System i sin omgivning
 • Systemavgränsning

Kravinsamling

 • Olika källor för krav
 • Hantering av intressenter
 • Tekniker för kravinsamling

Kravdokumentation

 • Typer av kravdokument
 • Naturligt språk för krav
 • Modeller för krav

Kvalitetssäkring av krav

 • Granskning av krav
 • Validering av krav
 • Konfliktlösning

Kravförvaltning

 • Attributscheman
 • Prioritering
 • Kravspårbarhet
 • Versionshantering
 • Ändringshantering
 • Mätetal

Kravverktyg

 • Typer av verktyg
 • För- och nackdelar med verktyg
 • Att välja verktyg

 BOKA KURSEN HÄR

Dela